Låt oss presentera SeniorVärldens medlemmar 

Vill du bli medlem?

Skicka intresseformulär så kontaktar vi dig. 
Du förbinder dig inte till något genom att fylla i formuläret.

SeniorVärldens medlemmar

Sehlhall Fastigheter

Guldmedlem

Vi skapar social infrastruktur för livets alla faser

Sehlhall utvecklar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, till exempel förskolor, grupp- och vårdboenden. Dessa utmaningar vill Sehlhall med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att lösa. Sedan 2009 har vi förbättrat synen på – och utvecklingen av – omsorgsfastigheter. Vi har lärt oss vad som fungerar och vad som inte fungerar. 

Vi skapar mer välfärd för pengarna vilket handlar om fastigheterna, om dess utformning, uppförande, funktioner och förvaltning, men också̊ om hur de interagerar med andra samhällsfunktioner och bidrar till att reducera samhällskostnader, genom exempelvis minskade fallskador, förbättrad psykisk hälsa, reducerad sjukhusvistelse, förhindrad smittspridning, lägre sjukfrånvaro, färre arbetsskador och minskad personalomsättning. Olika omsorgsfastigheter kan också̊ dra nytta av varandra och optimera nyttjandet av resurser och platser.

Sehlhall utmanar ständigt normen och höjer ribban med vårt holistiska koncept Tid för omtanke där vi samlat forskare, etnologer, arkitekter och pensionärsorganisationer och med omtanke skapar miljöer för omtanke. Denna kunskap vill vi bidra med till Sveriges kommuner och vårdoperatörer. Goda boendemiljöer är en av Seniorvärldens viktigaste frågor. Det handlar till exempel om att utforma bostäder med en fungerande planlösning och goda möjligheter för dagsljus. Men det handlar också om att forma miljöer som skapar gemenskap och förhindrar ofrivillig ensamhet.

 Genom vårt engagemang i SeniorVärlden får vi möjlighet att samverka än tätare med experter och forskare för att tillsammans fortsätta att finna lösningar som förbättrar vardagen för Sveriges äldre. 

Fastighets AB Stenvalvet 

Guldmedlem

Vi vill utveckla, inte bara fastigheten, utan hela välfärdssamhället

 Fastighets AB Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt äger Stenvalvet ett hundratal fastigheter med en area av ca 589 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om ca 15,9 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som utbildning, vård & omsorg, rättsväsende och myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

 Vi är specialister på samhällsfastigheter och har funnits sedan 2010. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

 Vår roll är mycket mer än att förvalta. Vi vill utveckla, inte bara fastigheten, utan hela välfärdssamhället. För att kunna göra det behöver vi inte bara ha kunskap och erfarenhet, utan även förmåga att lyssna. Därför jobbar vi nära våra hyresgäster, i ett partnerskap med blicken framåt. Vi är den inlyssnande fastighetsägaren och värden som går sida vid sida med våra kunder. I vår strävan att utveckla såväl lokalerna som samhället till det bättre, driver vi ett aktivt partnerskap där vi tar initiativ och föreslår förbättringar för vår gemensamma färd framåt.

 Vi arbetar långsiktigt och vill gärna ta plats i debatten för att kunna påverka. Genom att vara medlemmar i SeniorVärlden tror vi att vi kan göra detta ännu lite bättre. Läs gärna mer på stenvalvet.se

 

Archus

Silvermedlem

Vi kan vi effektivt skapa förutsättningar för nya bostadsområden där exempelvis bostäder för äldre är en viktig pusselbit.

 Vi arbetar med att driva fram projekt, från idé till färdig byggrätt. Vi bistår utvecklare och fastighetsägare, både privata och offentliga, att förvärva mark, driva detaljplan, gestalta projekten, inredningsarkitektur, gestaltning och planering av utemiljöer, samt projekt- och byggledning. Utmaningar som kräver både erfarenhet och kompetens. För oss handlar det om att skapa rätt värden till rätt målgrupp. Eftersom vi har kunskap om detta kan vi effektivt skapa förutsättningar för nya bostadsområden där exempelvis bostäder för äldre är en viktig pusselbit.

 Ett uppdrag kan handla om att för en kommun ta fram ett lokalprogram som definierar funktioner och behov för boenden för äldre, utreda optimala läget med hänsyn tagen till vyer, kommunikationer och annat, förhandla hyreskontrakt med en privat fastighetsägare och tillse att detaljplanen tas fram för att ge stöd för byggnationen. Det kan även handla om att för kunder ta fram koncept för nya boenden för äldre. Vi har kunskap från första penndrag till sista spikslag och kan därför erbjuda både bredd och spets. Det gör oss till en rådgivare och partner som håller.

 Vi är kunniga på myndighetsprocesserna, på vad som krävs för att framtida platser både inomhus och utomhus ska utvecklas för att skapa ett bättre liv för seniorer.

Vi är med i SeniorVärlden för att vi har en förmåga att se helheten, för att skapa ett bättre samhälle där alla får ta plats och känner värde. Seniorer en stor del av vårt samhälle och därmed en viktig grupp som ska ges bästa förutsättningarna för att leva och bo.

 

 

CLA Sweden AB

Silvermedlem

Vi vill skapa en bättre och roligare värld för alla seniorer

CLA är ett rådgivnings- och operativt inriktat företag inom segmentet seniorboende och service. CLA har som affärsidé att etablera anläggningar, organisera seniorer och anhöriga i och runt anläggningen samt att ta det långsiktiga ansvaret för management i den operativa driften efter färdigställandet. CLA är gärna med från projektets början där vi ansvarar för anläggningens konceptualisering och lokala situationsanpassning. Den görs utifrån seniorernas lokala preferenser, betalningsvilja och efterfrågan. I fastighetens förvaltningsskede hyr CLA de gemensamma ytorna, sköter hyresgästadministrationen, tillsynsskötseln av fastigheten samt ansvara för mangament och leveransen av aktiviteter, service och tjänster för våra hyresgäster och övriga klubbmedlemmar.

Vi vill skapa en bättre och roligare värld för alla seniorer. Att bli gammal ska vara något att se fram emot.

SeniorVärlden är ett tvärsektoriellt samarbete med många olika intressenter inom äldrelivsbranschen. Genom att samverka och tillsammans driva gemensamma frågor men utifrån olika perspektiv skapar vi bred och djup förståelse men också kunskap inom detta centrala samhällsbyggnadsområde. Genom att samverka med konkurrenter, att se de som kollegor, kommer vi att skapa kvalitet och en större marknad tillsammans än om vi jobbat på egen hand.

Bo Aktivt

Bronsmedlem

Framtidens hem – Ett boende med allt du kan tänkas behöva och lite till…

Bo med eget spa, wellness samt en uppvärmd och inglasad trädgård med sommar året runt.

Vår vision är att skapa Sveriges mest unika boenden för 55+ med en boendeupplevelse utöver det vanliga.

Vi har flertalet projekt runt om i Sverige. I Mölnlycke har Bo Aktivt byggt ett av Sveriges första BonTop. Ett unikt seniorboende i form av en urban oas med moderna och exklusiva hem där miljö, hållbarhet och aktivitet är i fokus.

87 moderna lägenheter med tillgång till gym, pool, bastu och en fantastisk trädgård som erbjuder sommar året om. En rofylld oas som erbjuder gemenskap på dina villkor. Ett unikt centrumboende med allt inom räckhåll; vårdcentral, optiker, apotek, systembolag, banker, mataffärer, blomsterhandel, inredningsbutiker, klädaffärer, frisörer, restauranger, caféer och torghandel direkt utanför dörren.

Eirhem

Bronsmedlem

l Eirhems fastigheter är det lätt att ta hand om varandra

Eirhem är ett fastighetsbolag med helhjärtat fokus på att bygga, förvalta och långsiktigt äga samhällsfastigheter. Vår affärsidé är att skapa nya långsiktigt hållbara samhällsfastigheter med låga driftkostnader med hyresgästen i fokus. Eirhem har som mål att vi ska ha de nöjdaste kunderna, de mest välskötta fastigheterna och uppfattas som ett fastighetsbolag som är med och leder samhällsutvecklingen.

Vi bygger effektiva och ändamålsenliga fastigheter. För oss innebär detta att tillsammans med arkitekter med specialkompetens inom området för den specifika användningen av samhällsfastigheten planera och bygga fastigheterna som ger optimala förutsättningar.

Det ska bli en bra boendemiljö, en god arbetsmiljö och vara lätt att besöka. Tre perspektiv Eirhem vill ha med i hela processen från start till mål. I våra fastigheter är det därför lätt att ta hand om varandra.

 Eirhem har hållbarhet som grundidé ur alla tre perspektiv – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.  Vi utvecklar fastigheter för att behålla och förvalta till trivsamma byggnader, kvarter och stadsdelar – inte för att spekulera och sälja av. När den som bygger också är den som ska ta ansvar för fastighetens fortsatta liv så blir ord som kvalitet och hållbarhet plötsligt lite mer på riktigt. Vi skapar fastigheter som håller i längden, där vi tar ansvar för vår klimat- och miljöpåverkan.

Eirhem vill vara ett bolag som är med och leder samhällsutvecklingen. Därför var det en självklarhet att bli en del av Seniorvärlden. En organisation som vi uppfattar driver på utvecklingen av bostäder för äldre på ett bra och målinriktat sätt.

 

Liljewall

Bronsmedlem

Vi ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare.

 Liljewall är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med cirka 260 kollegor i Göteborg, Stockholm och Malmö, och över 40 års erfarenhet. Vår arkitektur handlar om att förbättra människors liv i vardagen. För människor med olika behov, i olika situationer och på vitt skilda platser.

 Våra uppdrag är spridda över hela landet men med tyngdpunkt på storstadsregionerna. I nära samarbete med våra kunder bidrar vi till ett samhälle där människor trivs och mår bra. Vi ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare.

 

White Arkitekter

Bronsmedlem

Vi vill skapa goda boendemiljöer för äldre

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision: 2030 är all vår arkitektur formstark och klimatpositiv.

 White arkitekter är sprunget ur ett samhällsengagemang hos vår grundare vilket genomsyrar vår verksamhet än idag. ”Boende för alla” är ett av våra interna kunskapsnätverk där boende för äldre är en aktuell fråga. Genom Seniorvärlden får vi ett tvärsektoriellt kunskapsutbyte och en möjlighet att tillsammans med andra aktörer driva viktiga frågor med målet att skapa goda boendemiljöer för äldre.

 

CTF vid Karlstads universitet

Medlem akademi

Centrum för tjänsteforskning – CTF vid Karlstads universitet forskar om värdeskapande genom tjänster med utgångspunkt i individers, organisationers och samhällens behov.

Vi vill att vår forskning ska göra skillnad och bidra till att utveckla människor, organisationer och vår omvärld. Vi utgår från vetenskaplig forskning om tjänster och tar fram ny kunskap om värdeskapande processer. Med värdeskapande processer avser vi de effekter som uppstår i mötet mellan en organisation och en användare i form av kund, medborgare eller patient.

Vi är engagerade i Seniorvärlden eftersom vi ser den demografiska utvecklingen i Sverige och västvärlden som en viktig samhällsutmaning där det behövs nya, innovativa former av gränsöverskridande värdeskapande.

www.kau.se/ctf

CVA vid Chalmers Tekniska Högskola

Medlem akademi

Centrum för vårdens arkitektur – CVA, är Sveriges ledande centrum för utveckling, utbyte och spridning av kunskap om vårdens fysiska miljöer. Centrumet är en nationell arena och plattform för kunskapsmöten. Fokus är att bidra till en personcentrerad, effektiv och säker vård.

CVA engagerar sig i forskning, bidrar till grund- och forskarutbildning samt driver uppdragsutbildning. Aktiv samverkan med Sahlgrenska akademin och organisationer inom och relaterade till hälso- och sjukvårdsområdet är centralt för relevans och nyttiggörande.

www.chalmers.se/centrum/cva

Orust kommun

Medlem kommun

SeniorVärlden är mycket stolta över att få presentera Orust kommun som vår första medlemskommun.

www.orust.se