Låt oss presentera SeniorVärldens medlemmar 

Vill du bli medlem?

Skicka intresseformulär så kontaktar vi dig. 
Du förbinder dig inte till något genom att fylla i formuläret.

Hemsö

Hemsös affärsidé är att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Vår vision är att stärka ryggraden i samhället och utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på människorna som vistas där. Genom att möta det växande behovet av social infrastruktur bidrar Hemsö till en viktig del av samhället och skapar hållbar tillväxt för svenska pensionspengar genom vår största ägare Tredje AP-fonden. Framtidens samhällsfastigheter skapar vi tillsammans. Samhällsfastigheter är fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. De fastigheter som utgör ryggraden i vårt samhälle.

Bovieran

Bovieran är ett sedan länge etablerat och välkänt varumärke i Sverige, som riktar sig mot unga äldre. Nu byggs också bostadskonceptet i Norge och vår ambition att skapa unika mötesplatser bär vi självklart med oss nära hjärtat.  Vi vill fortsätta stärka det sociala samspelet och skapa hållbara rum för att människor skall kunna mötas och växa tillsammans.

Här blir du en del av en stor gemenskap med en medelhavsinspirerad vinterträdgård rakt utanför dörren!

BoKlok – Silviabo

SilviaBo är hem och områden designade för välmående – ett koncept utvecklat av Stiftelsen Silviahemmet, BoKlok och IKEA tillsammans. Här har stor vikt lagts vid kloka lösningar för såväl fysiskt som psykiskt välmående – både inom- och utomhus. Det handlar om ljusa lägenheter med genomtänkta detaljer för ett bekvämt, praktiskt och tryggt boende, men även om levande gårdsmiljöer. Här kan boende njuta av inspirerande och sinnliga utemiljöer, och blomsterprakt i såväl växthus som odlingar. Dessutom står det gemensamma klubbhuset till förfogande året om. Vi vill att det ska kännas både tryggt och lustfullt att leva i SilviaBo – ett hem du varken vill eller behöver flytta ifrån.

 

Sehlhall Fastigheter

Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, skolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.

Archus

Archus startade 1986 i Västerås som ett nytänkande arkitektföretag med ambitionen att förändra morgondagens samhälle. Idag är Archus en koncern med fyra verksamheter; Arkitektur, Development, Partner och Transaktion. Vi är genuint intresserade av samhällsutveckling och levererar hållbara lösningar som går att förverkliga.

CLA Sweden AB

CLA är ett rådgivnings- och operativt inriktat företag inom segmentet seniorboende och service. CLA har som affärsidé att etablera anläggningar, organisera seniorer och anhöriga i och runt anläggningen samt att ta det långsiktiga ansvaret för management i den operativa driften efter färdigställandet. 

Camanio

Med digital vård och omsorg i hemmet kan fler människor få möjlighet att bo kvar hemma i en trygg och trevlig miljö medan vårdgivare får mer tillgänglig tid till rätt saker. Camanio erbjuder en digital plattform som är navet för er välfärdsteknik.

White

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision: 2030 är all vår arkitektur formstark och klimatpositiv.

 

Liljewalls

Nya familjesituationer och livsstilar påverkar hur och var vi vill bo. Likaså ställer urbanisering och nyanlända medborgare krav på inte bara bostadsbyggande men även på hur och var bostäderna utformas. Behoven förändras och idag ser vi en större efterfrågan av flexibilitet och social hållbarhet – utmaningar som vi gärna tar oss an. Vi gestaltar bostäder där vi lägger lika stor vikt vid livet utanför som innanför väggarna – kittet mellan husen som skapar möten, glädje och trygghet. Med stöd av noggranna analyser anpassar, placerar och planerar vi boenden med människan i fokus.

Boaktivt

Vår vision är att skapa Sveriges mest unika boenden för 55+ med en boendeupplevelse utöver det vanliga. Vi har flertalet projekt runt om i Sverige. Kika in på vår projektsida för att se aktuella och kommande projekt.

SBB

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB skapar hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas i lång tid framöver.

Samhällsbyggnadsbolaget ska vara det bästa nordiska fastighetsbolaget för samhällsfastigheter och bostäder.

Framtiden AB

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice.

Vi strävar efter att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva – vi bygger det hållbara samhället för framtiden.

WÄSTBYGG

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som utvecklar och bygger bostäder, kommersiella byggnader, logistik- och industrianläggningar, samt samhällsfastigheter som vi också äger. När vi utvecklar, bygger och äger samhällsfastigheter gör vi det med fokus på trygga helhetslösningar som håller över tid . Socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Såväl genom egna verktyg som med certifieringar som Svanen. Dessutom har vi inrättat en fond för hållbar utveckling som stöttar innovativa lösningar. Genom att hela tiden söka efter nya möjligheter och föra en dialog med våra uppdragsgivare och samarbetspartners skapar vi förutsättningar att bygga hållbara miljöer för hela livet, över stora delar av landet.

Conara

Genom vårt engagemang i Seniorvärlden vill vi bryta stigmat kring seniorboende så att fler förstår vikten av att själv planera för sin ålderdom så den blir så meningsfull som möjligt.

SeniorVärldens medlemmar

Sehlhall Fastigheter

Guldmedlem

Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, skolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.

Bovieran

Guldmedlem

Bovieran är ett sedan länge etablerat och välkänt varumärke i Sverige, som riktar sig mot unga äldre. Nu byggs också bostadskonceptet i Norge och vår ambition att skapa unika mötesplatser bär vi självklart med oss nära hjärtat.  Vi vill fortsätta stärka det sociala samspelet och skapa hållbara rum för att människor skall kunna mötas och växa tillsammans.

Här blir du en del av en stor gemenskap med en medelhavsinspirerad vinterträdgård rakt utanför dörren!

BoKlok – Silviabo

Guldmedlem

SilviaBo är hem och områden designade för välmående – ett koncept utvecklat av Stiftelsen Silviahemmet, BoKlok och IKEA tillsammans. Här har stor vikt lagts vid kloka lösningar för såväl fysiskt som psykiskt välmående – både inom- och utomhus. Det handlar om ljusa lägenheter med genomtänkta detaljer för ett bekvämt, praktiskt och tryggt boende, men även om levande gårdsmiljöer. Här kan boende njuta av inspirerande och sinnliga utemiljöer, och blomsterprakt i såväl växthus som odlingar. Dessutom står det gemensamma klubbhuset till förfogande året om. Vi vill att det ska kännas både tryggt och lustfullt att leva i SilviaBo – ett hem du varken vill eller behöver flytta ifrån.

 

Archus

Silvermedlem

Archus startade 1986 i Västerås som ett nytänkande arkitektföretag med ambitionen att förändra morgondagens samhälle. Idag är Archus en koncern med fyra verksamheter; Arkitektur, Development, Partner och Transaktion. Sedan starten har koncernen vuxit stadigt och vi är nu över 100 medarbetare på våra fyra kontor i Stockholm, Västerås, Borlänge och Uppsala.

Vi är genuint intresserade av samhällsutveckling och levererar hållbara lösningar som går att förverkliga.

Hemsö

Silvermedlem

Hemsös affärsidé är att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Vår vision är att stärka ryggraden i samhället och utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på människorna som vistas där. Genom att möta det växande behovet av social infrastruktur bidrar Hemsö till en viktig del av samhället och skapar hållbar tillväxt för svenska pensionspengar genom vår största ägare Tredje AP-fonden. Med vår kompetens och erfarenhet i samverkan med den offentliga sektorn hjälps vi åt att tänka i nya banor, så att den verksamhet som ska bedrivas i huset får bäst förutsättningar nu och i ett långsiktigt perspektiv. Framtidens samhällsfastigheter skapar vi tillsammans.  

Samhällsfastigheter är fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. De fastigheter som utgör ryggraden i vårt samhälle.

Wästbygg AB

Silvermedlem

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som utvecklar och bygger bostäder, kommersiella byggnader, logistik- och industrianläggningar, samt samhällsfastigheter som vi också äger. När vi utvecklar, bygger och äger samhällsfastigheter gör vi det med fokus på trygga helhetslösningar som håller över tid . Socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Såväl genom egna verktyg som med certifieringar som Svanen. Dessutom har vi inrättat en fond för hållbar utveckling som stöttar innovativa lösningar. Genom att hela tiden söka efter nya möjligheter och föra en dialog med våra uppdragsgivare och samarbetspartners skapar vi förutsättningar att bygga hållbara miljöer för hela livet, över stora delar av landet.

White Arkitekter

Silvermedlem

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision: 2030 är all vår arkitektur formstark och klimatpositiv.

 White arkitekter är sprunget ur ett samhällsengagemang hos vår grundare vilket genomsyrar vår verksamhet än idag. ”Boende för alla” är ett av våra interna kunskapsnätverk där boende för äldre är en aktuell fråga. Genom Seniorvärlden får vi ett tvärsektoriellt kunskapsutbyte och en möjlighet att tillsammans med andra aktörer driva viktiga frågor med målet att skapa goda boendemiljöer för äldre.

 

Framtiden AB

Silvermedlem

Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice.

Vi strävar efter att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva – vi bygger det hållbara samhället för framtiden.

CLA Sweden AB

Silvermedlem

CLA är ett rådgivnings- och operativt inriktat företag inom segmentet seniorboende och service. CLA har som affärsidé att etablera anläggningar, organisera seniorer och anhöriga i och runt anläggningen samt att ta det långsiktiga ansvaret för management i den operativa driften efter färdigställandet. CLA är gärna med från projektets början där vi ansvarar för anläggningens konceptualisering och lokala situationsanpassning. Den görs utifrån seniorernas lokala preferenser, betalningsvilja och efterfrågan. I fastighetens förvaltningsskede hyr CLA de gemensamma ytorna, sköter hyresgästadministrationen, tillsynsskötseln av fastigheten samt ansvara för mangament och leveransen av aktiviteter, service och tjänster för våra hyresgäster och övriga klubbmedlemmar.

Vad ni vill siktar mot/uppnå?

Vi vill skapa en bättre och roligare värld för alla seniorer. Att bli gammal ska vara något att se fram emot.

Varför ni är med i SeniorVärlden?

SeniorVärlden är ett tvärsektoriellt samarbete med många olika intressenter inom äldrelivsbranschen. Genom att samverka och tillsammans driva gemensamma frågor men utifrån olika perspektiv skapar vi bred och djup förståelse men också kunskap inom detta centrala samhällsbyggnadsområde. Genom att samverka med konkurrenter, att se de som kollegor, kommer vi att skapa kvalitet och en större marknad tillsammans än om vi jobbat på egen hand.

Bo Aktivt

Bronsmedlem

Bo med eget spa, wellness samt en uppvärmd och inglasad trädgård med sommar året runt.

Vår vision är att skapa Sveriges mest unika boenden för 55+ med en boendeupplevelse utöver det vanliga. Vi har flertalet projekt runt om i Sverige.

Liljewall

Bronsmedlem

Liljewall är idag ett av Sveriges ledande arkitektkontor med över 240 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Vi skapar byggnader och miljöer som inspirerar, berör och tillför värden för såväl den enskilda människan som för samhället i stort. Det gör vi genom en väl utarbetad och testad arbetsmetod som genomsyras av delaktighet, kreativitet och erfarenhet. 

God arkitektur gör skillnad. Det gör den genom hållbarhet, god funktion och vass gestaltning. Sådana byggnader och miljöer engagerar och skapar mervärden för såväl den enskilda människan som samhället i stort.

Därför är vi stolta över att tillsammans med våra kunder skapa mötesplatser där glädje, förväntningar, trivsel, arbetsro, studieglädje, lekfullhet, trygghet, energi, hälsa och inspiration frodas. 

Conara Fastighetsutveckling AB

Bronsmedlem

Vi är ett bolag som arbetar med att utveckla och bygga bostäder för seniorer i olika utföranden och upplåtelseformer. Vi är starkt förankrade i forskningen. Förutom att bygga bra bostäder arbetar vi mycket med den sociala hållbarheten.

 

Vad ni vill siktar mot/uppnå?

Vårt mål är att knyta människor närmare varandra, bryta ensamheten och skapa ett socialt sammanhang för att kunna bidra till en större livsmening. Vi uppför Livsstilsboenden, Seniorboenden och Trygghetsbostäder där den gemensamma nämnaren är att bidra till ett långt liv och ett friskt liv. Friskvård, hälsa, träning och social gemenskap det är sådant som vi arbetar med tillsamman med vår operatör CLA-Sweden AB.

 

Varför ni är med i SeniorVärlden?

Genom vårt engagemang i Seniorvärlden vill vi bryta stigmat kring seniorboende så att fler förstår vikten av att själv planera för sin ålderdom så den blir så meningsfull som möjligt.

Camanio Care

Bronsmedlem

Vad ni gör specifikt?

Vi erbjuder välfärdsteknik för framtiden. Med digital vård och omsorg i hemmet kan fler människor få möjlighet att bo kvar hemma i en trygg och trevlig miljö medan vårdgivare får mer tillgänglig tid till rätt saker. Camanio erbjuder en digital plattform som är navet för er välfärdsteknik.

Camanio SmartCare är en molnbaserad tjänsteplattform som samlar all er välfärdsteknik i en portal. Med plattformen hanteras larm, tillsyn och administration i ett sammanhållet gränssnitt som låter vårdgivaren skräddarsy det digitala ekosystemet i hemmet med trygghetslarm och sensorer. Vår anpassningsbara och modulära tjänst följer er verksamhet in i framtiden och skapar rätt förutsättningar för den digitala vård och omsorg som krävs.

SBB

Bronsmedlem

Vad ni gör specifikt?

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB skapar hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas i lång tid framöver. 

Vision

Samhällsbyggnadsbolaget ska vara det bästa nordiska fastighetsbolaget för samhällsfastigheter och bostäder.

Affärsidé

Samhällsbyggnadsbolaget ska göra nytta för sina aktieägare och samhället i stort genom:

  • Att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn genom att långsiktigt äga, förvalta, renovera och bygga samhällsfastigheter i Norden och reglerade hyresrätter i Sverige (gemensamt benämnt social infrastruktur).
  • Att som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för social infrastruktur.

CVA, Centrum för vårdens arkitektur

Medlem akademi

Centrum för vårdens arkitektur är en nationell arena för skapande, översättning, utbyte och spridning av kunskap om vårdarkitektur. CVA bedriver forskning, genomför forskarutbildning samt bidrar till grund- och vidareutbildning. Forskningsfokus för CVA är arkitektur i relation till läkande, patientupplevelse och effektivitet.

SeniorVärldens arbete är viktigt och är i linje med CVAs värderingar och arbete. 

 

CTF vid Karlstads universitet

Medlem akademi

Centrum för tjänsteforskning – CTF vid Karlstads universitet forskar om värdeskapande genom tjänster med utgångspunkt i individers, organisationers och samhällens behov.

Vad ni vill siktar mot/uppnå?

Vi vill att vår forskning ska göra skillnad och bidra till att utveckla människor, organisationer och vår omvärld. Vi utgår från vetenskaplig forskning om tjänster och tar fram ny kunskap om värdeskapande processer. Med värdeskapande processer avser vi de effekter som uppstår i mötet mellan en organisation och en användare i form av kund, medborgare eller patient.

Varför ni är med i SeniorVärlden

Vi är engagerade i Seniorvärlden eftersom vi ser den demografiska utvecklingen i Sverige och västvärlden som en viktig samhällsutmaning där det behövs nya, innovativa former av gränsöverskridande värdeskapande.

www.kau.se/ctf