Låt oss presentera SeniorVärldens medlemmar 

Vill du bli medlem?

Skicka intresseformulär så kontaktar vi dig. 
Du förbinder dig inte till något genom att fylla i formuläret.

SeniorVärldens medlemmar

Sehlhall Fastigheter

Guldmedlem

Sehlhalls ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, skolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.

Bovieran

Guldmedlem

Bovieran är ett bostadskoncept med bostadsrätter som riktar sig till unga äldre, som vill bo modernt och bekvämt i en unik miljö inspirerad av Rivieran. Nu finns också bostadskonceptet i Norge. Ambitionen att skapa unika mötesplatser ligger företaget nära hjärtat.  Fokus är att fortsätta stärka det sociala samspelet och skapa hållbara rum för att människor skall kunna mötas och växa tillsammans.

Här blir du en del av en stor gemenskap med en medelhavsinspirerad vinterträdgård rakt utanför dörren!

BoKlok – Silviabo

Guldmedlem

SilviaBo är hem och områden designade för välmående – ett koncept utvecklat av Stiftelsen Silviahemmet, BoKlok och IKEA tillsammans. Här har stor vikt lagts vid kloka lösningar för såväl fysiskt som psykiskt välmående – både inom- och utomhus. Det handlar om ljusa lägenheter med genomtänkta detaljer för ett bekvämt, praktiskt och tryggt boende, men även om levande gårdsmiljöer. Här kan boende njuta av inspirerande och sinnliga utemiljöer, och blomsterprakt i såväl växthus som odlingar. Dessutom står det gemensamma klubbhuset till förfogande året om. Det ska kännas både tryggt och lustfullt att leva i SilviaBo – ett hem du varken vill eller behöver flytta ifrån.

 

Stenvalvet Fastighets AB

Guldmedlem

Välfärden bygger Sverige och Stenvalvet är en av byggstenarna för att välfärdssamhället ska fungera. Företaget äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter, främst inom utbildning, vård och omsorg, rättsväsende och kontor för bland annat myndigheter. Där välfärden finns, där finns Stenvalvet.

Archus

Silvermedlem

För att kunna se helheten, måste man också förstå den. Med kunskap från första penndrag till sista spikslag erbjuds både bredd och spets. Styrkan ligger i den samlade kompetensen med allt från affärs- och fastighetsutveckling till arkitektur, projektledning och transaktionsrådgivning. 

Liljewall

Silvermedlem

Liljewall är idag ett av Sveriges ledande arkitektkontor med över 240 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Vi skapar byggnader och miljöer som inspirerar, berör och tillför värden för såväl den enskilda människan som för samhället i stort. Det gör vi genom en väl utarbetad och testad arbetsmetod som genomsyras av delaktighet, kreativitet och erfarenhet. 

God arkitektur gör skillnad. Det gör den genom hållbarhet, god funktion och vass gestaltning. Sådana byggnader och miljöer engagerar och skapar mervärden för såväl den enskilda människan som samhället i stort.

Därför är vi stolta över att tillsammans med våra kunder skapa mötesplatser där glädje, förväntningar, trivsel, arbetsro, studieglädje, lekfullhet, trygghet, energi, hälsa och inspiration frodas. 

White Arkitekter

Silvermedlem

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision: 2030 är all vår arkitektur formstark och klimatpositiv.

 White arkitekter är sprunget ur ett samhällsengagemang hos vår grundare vilket genomsyrar vår verksamhet än idag. ”Boende för alla” är ett av våra interna kunskapsnätverk där boende för äldre är en aktuell fråga. Genom Seniorvärlden får vi ett tvärsektoriellt kunskapsutbyte och en möjlighet att tillsammans med andra aktörer driva viktiga frågor med målet att skapa goda boendemiljöer för äldre.

 

CLA Sweden AB

Silvermedlem

CLA är ett rådgivnings- och operativt inriktat företag inom segmentet seniorboende och service. CLA har som affärsidé att etablera anläggningar, organisera seniorer och anhöriga i och runt anläggningen samt att ta det långsiktiga ansvaret för management i den operativa driften efter färdigställandet. CLA är gärna med från projektets början där vi ansvarar för anläggningens konceptualisering och lokala situationsanpassning. Den görs utifrån seniorernas lokala preferenser, betalningsvilja och efterfrågan. I fastighetens förvaltningsskede hyr CLA de gemensamma ytorna, sköter hyresgästadministrationen, tillsynsskötseln av fastigheten samt ansvara för mangament och leveransen av aktiviteter, service och tjänster för våra hyresgäster och övriga klubbmedlemmar.

Vad ni vill siktar mot/uppnå?

Vi vill skapa en bättre och roligare värld för alla seniorer. Att bli gammal ska vara något att se fram emot.

Varför ni är med i SeniorVärlden?

SeniorVärlden är ett tvärsektoriellt samarbete med många olika intressenter inom äldrelivsbranschen. Genom att samverka och tillsammans driva gemensamma frågor men utifrån olika perspektiv skapar vi bred och djup förståelse men också kunskap inom detta centrala samhällsbyggnadsområde. Genom att samverka med konkurrenter, att se de som kollegor, kommer vi att skapa kvalitet och en större marknad tillsammans än om vi jobbat på egen hand.

Wästbygg AB

Bronsmedlem

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som utvecklar och bygger bostäder, kommersiella byggnader, logistik- och industrianläggningar, samt samhällsfastigheter som vi också äger. När vi utvecklar, bygger och äger samhällsfastigheter gör vi det med fokus på trygga helhetslösningar som håller över tid . Socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Såväl genom egna verktyg som med certifieringar som Svanen. Dessutom har vi inrättat en fond för hållbar utveckling som stöttar innovativa lösningar. Genom att hela tiden söka efter nya möjligheter och föra en dialog med våra uppdragsgivare och samarbetspartners skapar vi förutsättningar att bygga hållbara miljöer för hela livet, över stora delar av landet.

Hemsö

Bronsmedlem

Hemsös affärsidé är att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Vår vision är att stärka ryggraden i samhället och utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på människorna som vistas där. Genom att möta det växande behovet av social infrastruktur bidrar Hemsö till en viktig del av samhället och skapar hållbar tillväxt för svenska pensionspengar genom vår största ägare Tredje AP-fonden. Med vår kompetens och erfarenhet i samverkan med den offentliga sektorn hjälps vi åt att tänka i nya banor, så att den verksamhet som ska bedrivas i huset får bäst förutsättningar nu och i ett långsiktigt perspektiv. Framtidens samhällsfastigheter skapar vi tillsammans.  

Samhällsfastigheter är fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. De fastigheter som utgör ryggraden i vårt samhälle.

Bo Aktivt

Bronsmedlem

Bo med eget spa, wellness samt en uppvärmd och inglasad trädgård med sommar året runt.

Vår vision är att skapa Sveriges mest unika boenden för 55+ med en boendeupplevelse utöver det vanliga. Vi har flertalet projekt runt om i Sverige.

Conara Fastighetsutveckling AB

Bronsmedlem

Vi är ett bolag som arbetar med att utveckla och bygga bostäder för seniorer i olika utföranden och upplåtelseformer. Vi är starkt förankrade i forskningen. Förutom att bygga bra bostäder arbetar vi mycket med den sociala hållbarheten.

 

Vad ni vill siktar mot/uppnå?

Vårt mål är att knyta människor närmare varandra, bryta ensamheten och skapa ett socialt sammanhang för att kunna bidra till en större livsmening. Vi uppför Livsstilsboenden, Seniorboenden och Trygghetsbostäder där den gemensamma nämnaren är att bidra till ett långt liv och ett friskt liv. Friskvård, hälsa, träning och social gemenskap det är sådant som vi arbetar med tillsamman med vår operatör CLA-Sweden AB.

 

Varför ni är med i SeniorVärlden?

Genom vårt engagemang i Seniorvärlden vill vi bryta stigmat kring seniorboende så att fler förstår vikten av att själv planera för sin ålderdom så den blir så meningsfull som möjligt.

Eirhem

Bronsmedlem

l Eirhems fastigheter är det lätt att ta hand om varandra

Eirhem är ett fastighetsbolag med helhjärtat fokus på att bygga, förvalta och långsiktigt äga samhällsfastigheter. Affärsidéen är att skapa nya långsiktigt hållbara samhällsfastigheter med låga driftkostnader med hyresgästen i fokus. 

 

Vad ni vill siktar mot/uppnå?

Vi har som mål att ha de nöjdaste kunderna, de mest välskötta fastigheterna och att uppfattas som ett fastighetsbolag som är med och leder samhällsutvecklingen.

Vi bygger effektiva och ändamålsenliga fastigheter. För oss innebär detta att tillsammans med arkitekter med specialkompetens inom området för den specifika användningen av samhällsfastigheten planera och bygga fastigheterna som ger optimala förutsättningar.

Det ska bli en bra boendemiljö, en god arbetsmiljö och vara lätt att besöka. Tre perspektiv Eirhem vill ha med i hela processen från start till mål.

I våra fastigheter är det därför lätt att ta hand om varandra.

Eirhem har hållbarhet som grundidé ur alla tre perspektiv – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.  Vi utvecklar fastigheter för att behålla och förvalta till trivsamma byggnader, kvarter och stadsdelar – inte för att spekulera och sälja av. När den som bygger också är den som ska ta ansvar för fastighetens fortsatta liv så blir ord som kvalitet och hållbarhet plötsligt lite mer på riktigt. Vi skapar fastigheter som håller i längden, där vi tar ansvar för vår klimat- och miljöpåverkan.

 

Varför ni är med i SeniorVärlden?

Eirhem vill vara ett bolag som är med och leder samhällsutvecklingen. Därför var det en självklarhet att bli en del av SeniorVärlden. En organisation som vi uppfattar driver på utvecklingen av bostäder för äldre på ett bra och målinriktat sätt. 

CTF vid Karlstads universitet

Medlem akademi

Centrum för tjänsteforskning – CTF vid Karlstads universitet forskar om värdeskapande genom tjänster med utgångspunkt i individers, organisationers och samhällens behov.

Vad ni vill siktar mot/uppnå?

Vi vill att vår forskning ska göra skillnad och bidra till att utveckla människor, organisationer och vår omvärld. Vi utgår från vetenskaplig forskning om tjänster och tar fram ny kunskap om värdeskapande processer. Med värdeskapande processer avser vi de effekter som uppstår i mötet mellan en organisation och en användare i form av kund, medborgare eller patient.

Varför ni är med i SeniorVärlden

Vi är engagerade i Seniorvärlden eftersom vi ser den demografiska utvecklingen i Sverige och västvärlden som en viktig samhällsutmaning där det behövs nya, innovativa former av gränsöverskridande värdeskapande.

www.kau.se/ctf