Händelser
i seniorernas tjänst

2017

2017-09-14

Seniorvärldskonferens 2017

Introduktion – Begreppen kring boende för äldre

Begreppsbildning, nomenklatur och goda exempel är temat för 2017 års SeniorVärldskonferens. Det handlar om att bestämma sig vad vi menar genom att ”sätta ner foten” och enas kring vilka begrepp som ska gälla i området. Det handlar även om att lyfta det som fungerar genom att lyfta fram goda och innovativa exempel på området. Det här arbetet pågår. Målet är att presentera resultatet på nästa års konferens och under Almedalsveckan Valåret 2018.

Petter Ahlström, CLA Sweden

Börje Bjelke, University of Oslo

Göran Lindahl, CVA Chalmers 

2017-09-14

Trender och verklighet – hur lär vi från omvärlden?

Seniorvärldskonferensen 2017

I detta spår ges en omvärldsbevakning och diskuteras trender på området. Vad är det för verklighet vi möter och kan vi lära av andra marknader och länder på det här området?

Petter Ahlström, grundare av SeniorVärldskonferensen

2017-09-14

Konceptidéer och marknadsexempel i Sverige

Visst finns nya och innovativa konceptidéer och marknadsexempel också i Sverige. Vad har framgång på marknaden och är under utveckling på området just nu? I detta spår ges ett antal olika perspektiv och goda exempel på koncept speciellt utvecklade för målgruppen seniorer.

Sören Runsteen, Conara

Jesper Lundell, Bonum

Anna Thorsteinsdottir, Bostadsbolaget

Nils Eberil, Seniorgården

Petter Ahlström, CLA Sweden

2017-09-14

Arkitektur och design – hur uppfyller vi alla krav på service och kvalitet?

I denna session lyfts skapandets kraft fram. Vad är det som formar och underbygger ett attraktivt äldreliv utifrån perspektiven arkitektur och service design? 

Susanne Clase, White

Ola Nylander, CBA Chalmers

Markus Fellesson, Karlstad Universitet

2017-09-14

Forskning och människan – hur ger vi våra äldre bäst livskvalitet?

De allra flesta människor åldras och dör friska! Vad är det biologiska livslängden och hur kan äldrelivet optimeras för livskvalitet? Den här session lyfter de mänskliga aspekterna på äldrelivet. Aspekter med medicinska, socialantropologiska såväl som socioekonomiska utgångspunkter.

Ingmar Skoog, Göteborgs Universitet

Laura Fratiglioni, Karolinska Institutet

Börje Bjelke, University of Oslo

2017-09-14

Politikens roll för fler seniorboenden – behov och hinder

Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort. Efterfrågan och betalningsviljan för bostäder och service är uttalat stor. Men vad är problemet? Varför händer det så lite konkret på området och vad kan politiken stötta i den utvecklingen?