Händelser
i seniorernas tjänst

2016

2016 Seniorvärldskonferensen

2016-04-20

Inledningsanförande 

Seniorvärldskonferensen 2016

Petter Ahlström, grundare av SeniorVärldskonferensen

2016-04-16

Åldersoptimering – perspektiv på en åldrande befolkning

Det FRISKA åldrandets myter kontra åldrandets förändring över tiden. Varför är det så svårt att förutse åldersförändringar? Åldrandets karraktär förändrar sig och vi vet bara hur åldrandet såg ut tidigare och hur det ser ut idag men inte hur morgondagens åldrande ser ut i generationer framöver.
Börje Bjelke, Professor Geriatrik- Universitetet i Oslo

2016-04-16

Efterfrågan – Hur ser individen på det seniora livet och det goda boendet

Hur ser individen på det seniora livet och det goda boendet. Med erfarenheter och värme beskrivs drivkrafter och efterfrågan.
Artur Ringart, Grundare- News55

2016-04-16

Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Utredningen ”Bostäder att bo kvar i” föreslår åtgärder som ger förutsättningar för seniorer att leva ett självständigt liv i gemenskap med andra. Fler bostäder som fungerar att åldras i frigör prisvärda alternativ för andra grupper.
Ulrika Hägred, Expert – Boverket

2016-04-16

Politikens vindar- Kungälvs kommun bygger för framtiden och dagens seniorer

Utmaningen kräver kommunalt mod, framtidstro och socialpolitisk innovation för livet i och mellan husen. Vi måste släppa taget politiskt och tydligt styra på mål, hastighet och leverans för att gå iland med såväl fler som rätt och blandade bostäder med en hållbar ekonomi.
Miguel Odhner, Kommunstyrelsens ordförande

2016-04-16

Paneldebatt

Förmiddagens talare och inbjuden panel diskuterar, kommenterar och debatterar

2016-04-16

Boendealternativ, inspirerade till positiv boendekarriär

Den som har resurser och möjligheter måste ta ansvar för sin hälsa och för att leva ett hälsosamt, aktivt och bra liv så länge som möjligt för egen räkning. Tore Borthen – VD, Norske Helsehus

Arkitekterna Ylva Andersson, Susanne Clase, Josefine Wikholm och Anna Öhlin från White belyser goda och innovativa exempel på boende för seniorer i Sverige och utomlands samt spanar in i framtiden i ett Pecha Kucha-inspirerat format.

Projekt Trygghetsbostäder i Rambergsstaden genomförs i dialog med lokalsamhället där tjänstemän och invånare medverkar och bidrar till lärdomar för byggherre och arkitekt. Inga Malmqvist biträdande professor, Chalmers & Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR.

2016-04-16

Privatekonomi och betalningsförmåga

3 presentationer belyser exempel som efterföljs av en diskussion

Boende för friska äldre borde vara en stor fråga men i Sverige diskuteras den knappast alls! Ingemar Rindstig, Chef EY Real Estate

Årsrika människors privatekonomi och betalningsförmåga ser mycket olika ut bl.a. beroende på tidigare tidigare yrkesliv. Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (L)

Det krävs nya grepp för informationsgivningen för att få igång rörligheten på bostadsmarknaden. En bra början är att visa större intresse och respekt för seniorer. Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet

2016-04-16

Boendepreferenser och betalningsvilja

3 presentationer belyser exempel som efterföljs av en diskussion

Nya idéer hur vi kan kombinera behovet av bostäder för många ensamhushåll och att ändå våra del i ett socialt sammanhang. Per-Henrik Hartmann, VD Familjebostäder i Göteborg.

Beskrivning av den ideala bostaden för äldre, baserat på vad de själva vill ha. Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB.

Resultat och perspektiv från undersökning 2015 av SPF Seniorerna medlemmarnas upplevda boendepreferenser och vilja att betala för organiserat boende integrerad med hög grad av service. Fredrik von Platen, arkitekt, SPF Seniorerna.

2016-04-16

Framtidens byggande, boende & ägarskap – byggemenskap

Kompetens, erfarenhet och nytänkande är nyckelord i utvecklingen av framtidens boende för seniorer. Det är dags att göra verklighet av alla visioner, behov och fina ord. Ola Serneke, VD- Serneke Group.

Bostäder och ägarformer förändras! Sabine Zippel, Prof. Dr. Ing. Architek, Hochschule 21 gGmbH.

Coopbau, eller byggemenskaper, är en betydande rörelse i Tyskland: grupper av människor som planerar och bygger sina flerfamiljshus tillsammans. Magdalena Forshamn, arkitekt TD – Folkstaden arkitekter.

2016-04-16

Karlskrona kommun – Sveriges ”Bästa äldres boende

2015 fick omvårdnadsboendet Handels-trädgården i Karlskrona pris under Almedalen av av PRO och Rikshem och är ett boende som tar hänsyn till de boendes alla behov och sinnen. Kommunens boende som alternativ till det organiserade egna seniorboendet eller när behoven av omsorg ökar.
Anna Bergström, Biträdande verksamhetschef, särskilt boende Äldreförvaltningen Karlskrona kommun.

2016-04-16

Karlskrona kommun – Sveriges ”Bästa äldres boende

2015 fick omvårdnadsboendet Handels-trädgården i Karlskrona pris under Almedalen av av PRO och Rikshem och är ett boende som tar hänsyn till de boendes alla behov och sinnen. Kommunens boende som alternativ till det organiserade egna seniorboendet eller när behoven av omsorg ökar.
Anna Bergström, Biträdande verksamhetschef, särskilt boende Äldreförvaltningen Karlskrona kommun.

2016-04-16

Hur vill seniorer bo? Hur skall vi komma dit?

Daniel Bernmar (V), Kommunalråd ansvarig för äldrefrågor, Göteborg

Ann Catrine Fogelgren (L), Biträdande kommunalråd, Göteborg

Berit Bölander, Förbundsordförande SKPF

Maria Appelskog, verksamhetschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun

Petter Ahlström, Grundare av SeniorVärldskonferensen, VD CLA Sweden

Dagens expertpanel
Ingemar Rindstig, EY Real Estate, Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (L), Göran Lindahl, Docent, Chalmers