Årets viktigaste händelser
i seniorernas tjänst

2022

2022-05-03, Frukostseminarium i Stockholm

Stäng 350 äldreboenden nu!

Stäng 350 äldreboenden nu! Det mycket uppmärksammade seminariet i november har föranlett att vi nu väljer att fördjupa oss i frågan tillsammans med en diger panel av experter.

  • Dan T. Sehlberg, grundare och VD Sehlhall
  • Barbro Westerholm, läkare, forskare och politiker med lång karriär inom svensk förvaltning
  • Ewa Samuelsson, Styrelseordförande i Blomsterfonden och svenskt demenscentrum, tidigare äldreborgarråd
  • Annica Portland, Läkare, Politiker, Kalmar kommun
  • Maria Appelskog, Förvaltningschef, vård och omsorgsförvaltningen, Ronneby kommun
  • Jens Fischer, Kommunstyrelsens ordförande, Hagfors kommun
  • Börje Bjelke. Ordförande SeniorVärlden, läkare
  • Moderator: Sören Runsteen, v Ordförande SeniorVärlden

När: 3 maj klockan 8.00-9.45 (frukost från 7.30)

Var: Liljewall arkitekter, Krukmakargatan 21, Stockholm

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: soren.runsteen@seniorvarlden.com

2022-03-29, Halvdagsseminarium 28/4, Global Intergenerational week 21 april – 1 maj 2022

Funkar äldreboende och förskola ihop? Så skapar vi hälsa, mening och lärande över generationer!

Hösten 2020 gick TV-serien ”Fyraåringarna på äldreboendet” där en liten grupp fyraåringar från en förskola gjorde regelbundna besök på en avdelning i äldreboendet. Kunnig personal och pedagoger ledde de yngre och äldre i olika aktiviteter. Gemenskap uppstod över generationerna genom personliga möten, lekar och gemensamma måltider.

Vill du lära dig mer om generationsöverskridande arbete, Intergenerational Practice and Learning, goda exempel på projekt, forskning, aktiviteter och arbetsmetoder som främjar större förståelse och respekt mellan generationer? Vad gör man i andra länder? Hur kan vi ta lärdom om den kunskap som finns och omsätta den i praktisk handling?

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: soren.runsteen@seniorvarlden.com 

2022-01-11, Studenter från Chalmers

Presenterar förslag på innovativa boendemiljöer

Under hösten har tio grupper med studenter från 7 olika nationaliteter haft som uppgift att ta fram förslag till särskilt boende på temat demensby i Kärra centrum, Göteborg. Göteborgs stad har varit fiktiv kund och tomten, som är bebyggt med ett sjukhem, ingår i ett stadsutvecklingsområde i nära anslutning till Kärra Centrum. Projekten belyser hur man på olika sätt kan skapa innovativa boendemiljöer speciellt anpassade för personer med demenssjukdom och samtidigt tillskapa kvaliteter och funktioner som kan leda till interaktion med lokalsamhället. Att skapa goda och smittsäkra lösningar utifrån ett Post Covid-19 perspektiv har också varit en viktig utgångspunkt.

Examinator: Morgan Andersson, Lärare: Jens Axelsson och Susanne Clase.

2022-02, Vinnare av SeniorVärldens pris 2021 

Årets prestation inom äldrelivsbranschen 2021

Priset tilldela den person som gjort värdefull insats på temat åldrandet utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service, innovation och hälsa. Alla kan nominera kandidater som man anser gjort något värdefullt och lovvärt inom området. Prisets syfte är att lyfta fram ny kunskap, engagemang och innovation inom det tvärvetenskapliga ämnesområdet kring åldrandet.