Aktiviteter & händelser

Ta del av våra aktiviteter

SeniorVärlden arbetar med frågor för att understödja ett gott, meningsfullt och friskt åldrande. En stor del av livet tillbringar vi i och omkring bostaden inte minst ju äldre vi blir. Därför är goda boendemiljöer en av de viktigaste frågorna för oss att driva. En god boendemiljö handlar om att själva bostaden är utformad med goda boendekvaliteter såsom planlösning, utblickar, dagsljus och digital infrastruktur för en självständig livsstil. Men det handlar också om att skapa miljöer som underlättar social interaktion och som leder till gemenskap mellan grannar. En god boendemiljö är en förutsättning för att bryta den ofrivilliga ensamheten och skapa ett socialt hållbart samhälle. En god boendemiljö innebär en fysiskt infrastruktur och en social infrastruktur som går hand i hand och som i sig skapar hälsa, glädje och meningsfullhet. Därför är detta en av våra viktigaste frågor för oss i  SeniorVärlden.

Detta händer hos Seniorvärlden

2020

Vad hände förra året

2019

Viktiga händelser 2019

2018

Vad hände 2018

^

2017

Kolla vad som hände under 2017

^

2016

Minns du 2016?

^

2015

Händelser under vårt första år