Årets viktigaste händelser
i seniorernas tjänst

2023

2023-01-09
Publicering av antologi

Bra Bostäder för Seniorer

Vad menas med begrepp som trygghetsboende, seniorboende och mellanboende? I SeniorVärldens antologi ger olika aktörer en gemensam kunskapsöversikt om seniorers behov av bostäder.

Boken har sin upprinnelse i en insikt om att kunskapen kring den ordinära senior- och äldreboendemarknadens förutsättningar inte är något allmänt tillgängligt. Vad menas med alla koncept, produkter och begrepp som till exempel seniorboende, mellanboende, trygghetsboende, livsstilsboende, äldreboende, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, särskilt boende eller somatiskt boende? Vilka är skillnaderna och vilka är likheterna?

I boken sammanförs många aktörer som på olika sätt och med olika utgångspunkter bidrar till en gemensam kunskapsöversikt kring seniorers behov av bostäder utifrån alla de aspekter som spelar in och ytterst rör ett beslut om att bostadsanpassa eller flytta till något nytt och mer ändamålsenligt boende.

Syftet är att lyfta fram aktuell idé- och kunskapsutveckling inom det breda kunskapsområdet som rör seniorers boende utifrån boendets fysiska och sociala innehåll och genom att lyfta fram ett antal goda exempel på bostäder för seniorer i Sverige.