SeniorVärldens Kommittéer

SeniorVärlden bedriver sitt arbete genom ett antal olika arbetsutskott och arbetskommittéer. SeniorVärlden vill gärna ha din input till det arbetet som bedrivs. För att du som besöker hemsidan enkelt ska kunna komma i kontakt med oss som ansvarar för de olika delarna och ge oss din input följer här en kort beskrivning om vad vi gör och hur du enklast tar kontakt. Varmt välkommen att engagera dig och ge oss dina idéer på vår verksamhetsinriktning.

Bra bostäder för Seniorer – en antologi

Boken utgavs  av Svensk Byggtjänst i januari 2023 och finns att köpa hos Svensk Byggtjänsts Bokhandel, både som inbunden bok och som e-bok.

Planer finns på en uppföljande bok som denna gång handlar om bostäder med heldygnsomsorg, d.v.s. med personal på plats. 

Mer information kommer.

  

Petra Sandberg

Kontaktperson

petra@ksdr.se

+46 73 515 78 33

Programkommittén

Programkommitténs uppgift är att fånga upp medlemmarnas idéer- och att ge förslag till Seniorvärldens kommande aktiviteter. Både interna och externa. Aktiviteterna syftar till att driva aktuella frågor med syftet att bidra till bättre förutsättningar för seniorer att ha en god livskvalitet. 

Har du förslag på aktiviteter och event? Varmt välkommen att kontakta oss!

Daria Vorreiter

Kontaktperson

davo@liljewall.se

+46 766 394 734

Marknadskommittén

Vi arbetar med kommunikations- och marknadsfrågor där vi bland annat agerar som ett bollplank för våra medlemmar. Vår ansats är tvärprofessionell inom skärningspunkten Seniorliv – Boendemiljö – Välfärdsteknologi – Kommunikation. I denna skärningspunkt händer det otroligt mycket just nu och vi kommer bevaka forskning inom området samt regelbundet kommunicera i våra kanaler till alla som är intresserade och engagerade. Kontakta oss gärna om du har frågor, förslag eller kommentarer.

Petter Ahlström

Kontaktperson

petter.ahlstrom@seniorvarlden.com

+46 730 40 43 46