Senaste nytt från SeniorVärlden

2023-10-27

SeniorVärlden hälsar Eirhem välkommen som ny medlem

Eirhem är ett fastighetsbolag med helhjärtat fokus på att bygga, förvalta och långsiktigt äga samhällsfastigheter. Affärsidén är att skapa nya långsiktigt hållbara samhällsfastigheter med låga driftkostnader med hyresgästen i fokus. Eirhem har som mål att ha de nöjdaste kunderna, de mest välskötta fastigheterna och uppfattas som ett fastighetsbolag som är med och leder samhällsutvecklingen.

”Det ska bli en bra boendemiljö, en god arbetsmiljö och vara lätt att besöka – tre perspektiv som Eirhem vill ha med i hela processen från start till mål. Därför är det lätt att ta hand om varandra i Eirhems fastigheter, säger Henrik Oretorp, VD Eirhem.”

 

Seniorvarlden-bra-bostäder-för-seniorer

2023-02-27

Varmt välkomna på bokreleas!

Den 4 april mellan kl. 11.00 till 13.00 är ni välkomna till Högskolan Väst bibliotek och/eller digitalt att vara med på boksläpp och presentation av den nypublicerade boken ”Bra bostäder för seniorer”
Boken är en antologi, dvs har flera författare som skrivit olika bidrag på temat seniorers boende, och ges ut av förlaget Svensk byggtjänst.
Mer information om boken och möjlighet att beställa den finns här.

Programmet för dagen är:

• 11.00 – 12.15 Seminarium kring olika perspektiv av åldersoptimering av några av bokens författare (Sal E203)
• 12.30 – 13.00 Presentation av boken i biblioteket våning 3 med snittar och bubbel

Vänligen meddela senast 31 mars om du vill delta genom att maila petter.ahlstrom@hv.se

OBS! Märk anmälan i ämnesraden Anmälan 4/4 och ange hur många ni avser att komma på respektive del av tillfället (så vi vet om vi behöver större lokal)

För er som medverkar digitalt kommer en särskild länk skickas ut efter anmälan.
Väl mött!

Med vänliga hälsningar,
Petter Ahlström och Börje Bjelke

Seniorvarlden-bra-bostäder-för-seniorer

2023-01-09

Seniorvärldens Antologi Släpps

SeniorVärldens antologi Bra Bostäder för Seniorer släpps.
Vad menas med begrepp som trygghetsboende, seniorboende och mellanboende? I SeniorVärldens antologi ger olika aktörer en gemensam kunskapsöversikt om seniorers behov av bostäder.

Inom kort kommer ett kort filmklipp från vårt release-party.

2022-06-18

Seniorvärlden i Almedalen

Bostaden nyckeln till ett värdigt och kvalitativt liv för alla, i synnerhet seniorer

Seniorvärlden återvänder till den efterlängtade Almedalsveckan för att diskutera, debattera och lyfta upp det ökande behovet av bostadslösningar för seniorer i Sverige. I tre programpunkter kommer olika perspektiv av bostad och livskvalitet att belysas.

– För oss är det både viktigt och nödvändigt att värna om bättre livskvalitet högre upp i åldern, och boendelösningen är vad allt centrerar kring. Vi kommer ta upp både boendefrågan och hur vården kan utvecklas och bli mer tillgänglig med nya sätt att samarbeta, säger Sören Runsteen, kanslichef på Seniorvärlden.

Seniorvärldens tre programpunkter kommer hållas onsdag 6 juli i B-huset, Uppsala universitet på Cramérgatan 3 i Visby

2022-05-20

Global Intergenerational Week

Funkar äldreboende och förskola ihop? Så skapar vi hälsa, mening och lärande över generationer

Se inspelningen från seminariet här.

 

 

 

 

 

 

 

2022-05-20

Stäng 350 äldereboenden nu!

Det mycket uppmärksammade seminariet i november har föranlett att vi nu väljer att fördjupa oss i frågan tillsammans med en diger panel av experter. Se inspelningen från  seminariet här.

 

 

 

 

 

 

 

2022-04-01

Vår nya Kanslichef Sören Runsteen

Sören Runsteen, har fått rollen som SeniorVärldens kanslichef och kommer att leda och samordna kansliets interna funktion. Kansliet arbetar med all administration kring föreningens kommunikation samt olika aktiviteter, konferenser, seminarier och debattinlägg som görs tillsammans med våra medlemsföretag.

 ”Vi är mycket glada för denna rekrytering och att Sören nu är på plats i sin nya roll som kanslichef. Den här rollen är en viktig satsning för vår förening. Konkret innebär den en förstärkning av kansliet i syfte att göra oss ännu starkare som en samlande kraft och branschnätverk för fastighetsutvecklande bolag med syfte att driva centrala frågeställningar inom äldresegmentet. Sören har tillträtt och vi ser fram emot ett gott samarbete” säger Petter Ahlström, SeniorVärldens generalsekreterare.

2022-03-17

Låt oss presentera Advisory Board

SeniorVärlden vill härmed stolt presentera sitt Advisory Board och dess utsedda medlemmar. Advisory Board har en viktig funktion för SeniorVärldens utveckling och är ett rådgivande organ till styrelsen. Advisory Board bevakar samhällsdebatten och trender inom områden och består av personer med gedigen sakkunskap inom specifika områden. Genom kunskapsutbyte, diskussioner, deltagande i debatter och seminarium etc. verkar experterna positivt till SeniorVärldens utveckling och driver organisationens viktiga frågor framåt.

Backaviks äldreboende i Nödinge, Ale kommun tilldelas 2021 års pris för ”Årets prestation inom äldrelivsbranschen” för sitt arbete med att involvera de boende i rekryteringsprocessen av ny personal.

2022-03-10

Årets Prestation inom äldrelivsbranschen 2021

Priset utdelades av SeniorVärldens vice ordföranden Sören Runsteen i samband med en pris ceremoni på Backaviks äldreboende den 8 mars 2022. Sektorchef Ebba Gierlow, ordförande i socialnämnden Tyrone Hansson samt kommunikations enheten och Ale-Kuriren var också på plats för att uppmärksamma utmärkelsen. Backaviks äldreboende bjöd på kaffe och tårta till samtliga och det blev tillfälle till många goda samtal om livskvalitet och medinflytande inom äldreomsorg.

Diplom och en prischeck överlämnades till enhetscheferna Agneta Lindell och Mina Salfjord och en stor blomsterbukett till Gun-Britt Melén, 85, som bor på Backavik. Det är Gunn-Britt som är med vid anställningsintervjuerna och för hyresgästernas talan och således en av huvudpersonerna för utmärkelsen.

2021-12-25

Nu kan du se filmen från vårt seminarium med Sehlhall

Sehlhall hade den 24 november ett intressant seminarium med rubriken ”Stäng 350 äldreboenden nu”

Missade du seminariet har du möjlighet att se det här.

2021-12-25

Nobelveckan med White Arkitekter

Se inspelade seminarium från kunskapsveckan med White Arkitekter. 

2021-12-25

Nobelveckan med White Arkitekter

Se inspelade seminarium från kunskapsveckan med White Arkitekter. 

2021-05-12

Summering av ”Världens bästa boende för seniorer”

Anteckningar & rapport

Tack alla som deltagit i våra två webbinarium på temat ”Världens bästa boende för seniorer”. Här kan du läsa anteckningar från dessa möten samt ta del av rapporten.

Läs anteckningarna

Läs Rappporten

2021-05-12

Webbinarum Del 2

”Världens bästa boende för seniorer”

Här kan du se webbinariet i repris från  SeniorVärldens och Chalmers gemensamma Expertforum/Frukostseminarium del 2 på temat antologibokprojekt ”Världens bästa boende för seniorer – goda exempel”.

2021-05-08

Nu kan du se filmen från vårt seminarium med Liljewalls

SeniorVärlden tillsammans med Liljewall hade frukostwebbinarium den 4 maj med fokus på hur boende för äldre kan kombineras med lärmiljöer för unga och därigenom öka livskvaliteten för alla. Se det intressanta seminariet.

2021-04-25

SeniorVärldens pris ”Årets prestation”

Ett stort grattis till professor Ingmar Skoog

SeniorVärldens styrelse har beslutat att tilldela professor Ingmar Skoog hedersbetygelsen ”årets prestation” för 2020. Motiveringen lyder;

Prof. Skoog har visat ett mångårigt brinnande intresse för gruppen äldre vuxna både genom sin vetenskapliga verksamhet vilket resulterat i ett stort antal banbrytande publikationer om hur vi kan påverka vår hälsa och funktionsnivå på ett positivt sätt för att få en bättre livskvalité högre upp i åldern. Prof. Skoog har också visat ett stort samhällsengagemang som förespråkare för en svag och marginaliserad grupp medmänniskor som ofrivilligt isolerats från sina anhöriga under den pågående Covid-19 pandemin.

Priset består av en motivering, ett diplom, blommor och en prischeck om   4 000 sek.

2021-04-22

Sehlhall Fastigheter, ny guldmedlem

SeniorVärldens har fått en ny guldmedlem

Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, skolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.

 

2021-04-15

Webbinarium Del 1

”Världens bästa boende för seniorer”

Missade du del 1 av SeniorVärldens och Chalmers gemensamma Expertforum/Frukostseminarium på temat antologibokprojekt ”Världens bästa boende för seniorer – goda exempel” ellet du kanske vill se det igen? Här kan du se hela det spännande seminariet!

2021-03-26

Intervju med Sören Runsteen, vice ordförande i SeniorVärlden

Vilka krav och förväntningar på boende har framtidens seniorer i Sverige tror du?

Jag tror det blir mer och mer en önskan att få ett rikare och meningsfullt liv även efter pensionen. Seniorer är piggare, friskare och aktivare nu än vad föräldragenerationen var vid samma ålder. Det gör att vi fortfarande har mycket kvar att ge när vi närmar oss 65 år. Det återspeglas också på vårt boende. Läs hela artikeln

2021-02-22

Seniorvärldens ordförande Börje Bjelke: Åldrandets största myt 

Åldrandets myt är att det normala åldrandet likställs med sjukdom.

Börje är specialist i geriatrik och professor i geriatrik vid Universitetet i Oslo och har byggt upp geriatriska enheter i Sverige och Norge. Han är sedan 2011 verksam vid en av de två stora minnesmottagningarna vid Oslo Universitetssjukhus. Läs hela artikeln

 

2021-01-28

Hur skapar vi trygga, moderna och innovativa bostäder för våra äldre?

Se vårt webinarium om du inte kunde delta på vårt webinarium. Idag står vi inför nya möjligheter och utmaningar med att integrera smart teknik i fastigheter. Hur kan 5G, smart belysning och genomtänkt planlösning skapa bättre förutsättningar för välbefinnande i hemmet?

Camanio och SeniorVärlden bjöd in till ett kostnadsfritt webbinarium. Tillsammans med våra panelgäster diskuterades hur välfärdsteknik och fastighetsteknik kan integreras, hur smart teknik kan underlätta vardagen för äldre och vilka digitala förutsättningar som krävs.

2021-01-10

Därför är SeniorVärlden viktig

Sveriges befolkning blir äldre, inom 10–15 år kommer en fjärdedel vara över 65 år och före dess behöver hundratusentals nya seniorbostäder byggas. Boendena behöver hålla hög kvalitet i service och utformning och samtidigt vara tillgängliga för både de kapitalstarka och kapitalsvaga i åldersgruppen. Dessa ska också uppfylla de sociala behov som våra seniorer behöver och förtjänar. 

Vill du också engarera dig? Kontakta oss gärna för att se hur vi kan göra något gemensamt!

2021-01-05

Vad är Seniorvärldskonferensen?

SeniorVärldskonferensen samlar Sveriges beslutsfattare, politiker och entreprenörer för att tillsammans diskutera och svara på en av vår tids mest angelägna frågor – hur vill våra seniorer leva och bo? Under en heldag ligger fokus på innovation och lösningar, där praktiska exempel på framgångsrika seniorbostäder från kommuner och näringsliv presenteras och debatteras.

Datum för 2021 års konferens är ännu inte bestämt men jag kan lova att det blir någon form av konferens i år också, säger Petter Ahlström, grundare av SeniorVärlden.

2020-10-17

”Hjälp seniorer att flytta – för deras och andras skull”

Läs debattartikeln om SeniorVärldens krav som publicerades i Svenska Dagbladet 17 oktober 2020.