Vi som arbetar på kansliet

Under kansliet finns följande kommittéer; Programkommittéen, Antologibokskommittéen och Marknadskommittéen.

Läs mer om våra kommittéer

SeniorVärldens kansli utgör föreningens operativa verksamhetsdel

  • Kansliet är SeniorVärldens operativa enhet
  • Kansliet leds av föreningens Generalsekreterare
  • Generalsekreteraren arbetar på uppdrag av SeniorVärldens styrelse på årsbasis
  • Kansliet ansvarar för genomförandet av det program som styrelsen beslutat
  • Generalsekreteraren är även VD i föreningens serviceaktiebolag
  • Veksamheten bedrivs genom självständiga arbetskommittéer som rapporterar till Generalsekreteraren
  • Återapporering sker kontinuerligt under året till styrlsen via Generalsekreteraren

SeniorVärlden har följande stödfunktioner: 

  • Webbutveckling & grafisk design
  • PR- & marknadskommunikation
  • IT-support

Vi som arbetar på SeniorVärldens kansli

Petter Ahlström

Generalsekreterare

+46 073 040 43 46

petter.ahlstrom@seniorvarlden.com

Ekon dr Petter Ahlström är föreningens Generalsekreterare sedan 2018. Generalsekreteraren leder föreningens kansli för styrelsens räkning. Härvidlag ligger även medlemskontakt och omvärldsbevakning.