Vi som arbetar på kansliet

Under kansliet finns följande kommittéer; Programkommittén, Antologibokskommittén, Expertkommittén, Priskommittén och Marknadskommittén.

Läs mer om våra kommittéer

SeniorVärldens kansli utgör föreningens operativa verksamhetsdel

  • Kansliet är SeniorVärldens operativa enhet
  • Kansliet leds av föreningens Generalsekreterare
  • Generalsekreteraren arbetar på uppdrag av SeniorVärldens styrelse på årsbasis
  • Kansliet ansvarar för genomförandet av det program som styrelsen beslutat
  • Generalsekreteraren är även VD i föreningens serviceaktiebolag
  • Veksamheten bedrivs genom självständiga arbetskommittéer som rapporterar till Generalsekreteraren
  • Återapporering sker kontinuerligt under året till styrlsen via Generalsekreteraren

SeniorVärlden har följande stödfunktioner: 

  • Webbutveckling & grafisk design
  • PR- & marknadskommunikation
  • IT-support

Vi som arbetar på SeniorVärldens kansli

Petter Ahlström

Generalsekreterare

VD, CLA Sweden AB

+46 073 040 43 46

petter.ahlstrom@seniorvarlden.com

Ekon dr Petter Ahlström är föreningens Generalsekreterare sedan 2018. Generalsekreteraren leder föreningens kansli för styrelsens räkning. Härvidlag ligger även medlemskontakt och omvärldsbevakning.

Sören Runnsteen

Kanslichef

VD, Conara AB

+46 705 22 10 05

soren.runsteen@seniorvarlden.com

 

Sören är kanslichef för SeniorVärlden sedan 1 april 2022 och kommer att leda och samordna kansliets interna funktion. Kansliet arbetar med all administration kring föreningens kommunikation samt olika aktiviteter, konferenser, seminarier och debattinlägg som görs tillsammans med våra medlemsföretag.

Magnus Sjöbäck

PR & Kommunikationsansvarig

VD, Journalist, Greatness

+46 070 445 15 99

magnus.sjoback@greatness.se

Magnus är ansvarig för PR och kommunikation och hanterar SeniorVärldens digitala kanaler.

Titti Jonsson

Webbredaktör & grafisk design

Director Code

+46 070 877 07 22

titti.jonsson@directorcode.com

Titti har utvecklat och tagit fram SeniorVärldens hemsida och är ansvarig för utveckling och underhåll av denna. Det är även hon som har hand om information och kommunikation genom nyhetsuppdatering och nyhetsbrev från SeniorVärlden så att du ska få den senaste informationen om vad som händer. Hon driver Director Code sedan 2008 och arbetar med affärsutveckling, kommunikation, olika IT-projekt samt webbutveckling och grafisk design.