Det här är Seniorvärlden

SeniorVärlden är en ideell förening med bred kunskap och profession i syfte att förmedla kunskap och forskning för lärande och utveckling inom området seniorer. Vi arbetar för att du och jag ska kunna njuta av livet även när vi blir äldre.

 

SeniorVärlden ideell förening, Styrelsen

Börje Bjelke

Ordförande

Prof., M.D., Ph.D

+47 971 600 42

Borje.Bjelke@Gmail.com

Börje är ordförande Seniorvärlden och även ordförande för Eugeria Foundation som är en ideell forskningsstiftelse vars syfte är att öka hälsa och livskvalité hos äldre vuxna via åldersoptimering.

Susanne Clase

Vice Ordförande

Arkitekt

susanne.clase@white.se

+46 766 394 734

Praktiserande arkitekt i rollen som ansvarig arkitekt och tjänsteansvarig för specialbostäder.

Göran Lindahl

Styrelseledamot

Docent, Byggnadsdesign, Chalmers, styrelseledamot Seniorvärlden

Goran.Lindahl@chalmers.se

+46 708 85 11 14

 

Jessica Bergström

Styrelseledamot

text

epostadress@domän

 

+46 000000000

texy

 

Anton Bergqvist

Styrelseledamot

text

epostadress@domän

 

+46 000000000

texy

 

Kristen Broberg

Suppleant

text

epostadress@domän

 

+46 000000000

texy

 

Ulf Spennare

Suppleant

text

epostadress@domän

 

+46 000000000

texy

 

Valberedning

Markus Fellesson

Board Member

Docent

markus.fellesson@kau.se

+46 73 396 37 74

Markus är med i SeniorVärldens valberedning.

 

 

Revisor

Ingemar Rindstig

Revisor

Executive Director Real Estate at EY Nordic

ingemar.rindstig@se.ey.com

+46 70 524 33 00

Ingemars roll i SeniorVärlden är att vara föreningens revisor.

 

Petter Ahlström

Generalsekreterare

VD, CLA Sweden AB

+46 073 040 43 46

petter.ahlstrom@seniorvarlden.com

Ekon dr Petter Ahlström är föreningens Generalsekreterare. Generalsekreteraren leder föreningens kansli för styrelsens räkning. Härvidlag ligger även medlemskontakt och omvärldsbevakning.

Hedersmedlemmar

Ingmar Skoog

Herdersmedlem

Professor i psykiatri, Föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs Universitet

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

ingmar.skoog@neuro.gu.se 

 

Jan Paulsson

Herdersmedlem

Arkitekt, tekn dr, prof em.

jan.paulsson@2d-p.se

 

Barbro Westerholm

Hedersmedlem

 

Avisory Board

Jan Paulsson

Board Member

Arkitekt, Professor emeritus, hedersmedlem i SeniorVärlden.

 

 

Göran Lindahl

Board Member

Arkitekt, professor i arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers

Tekniska Högskola, styrelseledamot SeniorVärlden

 

Goran.Lindahl@chalmers.se

+46 708 85 11 14

 

 

Dan T. Sehlberg

Board Member 

VD Sehlhall Fastigheter, Entreprenör,  MBA Handelshögskolan Stockholm,  Guldmedlem SeniorVärlden.

Petter Ahlström

Board Member

VD CLA Sweden AB, Universitetslektor i lantmäteriteknik, inriktning samhällsbyggnad vid Högskolan Väst, Ekon.Dr, Generalsekreterare SeniorVärlden.

 

petter.ahlstrom@seniorvarlden.com

+46 073 040 43 46

Anna Westher

Roll

Text

epostadress@domän

+46 00 000 00 00

Jessica Bergström

Roll

Text

epostadress@domän

+46 00 000 00 00

Börje Bjelke

Board Member

Överläkare, Professor i Geratrik vid Oslos Universitet, Med. Dr.,  Ordförande SeniorVärlden, Ordförande Eugeria Foundation.

+47 971 600 42

Borje.Bjelke@Gmail.com

Börje är ordförande Seniorvärlden och även ordförande för Eugeria Foundation som är en ideell forskningsstiftelse vars syfte är att öka hälsa och livskvalité hos äldre vuxna via åldersoptimering.

Susanne Clase

Board Member

Arkitekt SAR/MSA, ansvarig för specialbostäder White arkitekter, lärare Chalmers tekniska högskola, Styrelseledamot SeniorVärlden.

susanne.clase@white.se

+46 766 394 734

Petra Sandberg

Board Member

Ansvarig och sammankallande

Leg. Specialistsjuksköterska Vård av äldre, Styrelseledamot SeniorVärlden

petra.sandberg@seniorvarlden.se

+46 73 515 78 33