Det här är Seniorvärlden

SeniorVärlden är en ideell förening på temat åldrandets konsekvenser utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service, innovation och hälsa som driver debatt, understödjer och skapar kunskap som främjar samhällets utveckling för seniorers välbefinnande, livskvalitet och glädje i livet. 

Vi brinner för alla frågor som kan främja samhällets utveckling för seniorer utifrån ett helhetsperspektiv. En viktig aspekt för oss är att alla seniorer är olika och har olika behov och intressen.

 

SeniorVärlden ideell förening, Styrelsen

Börje Bjelke

Ordförande

Prof., M.D., Ph.D

+47 971 600 42

Borje.Bjelke@Gmail.com

Börje är ordförande Seniorvärlden och även ordförande för Eugeria Foundation som är en ideell forskningsstiftelse vars syfte är att öka hälsa och livskvalité hos äldre vuxna via åldersoptimering.

Susanne Clase

Vice Ordförande

Arkitekt

susanne.clase@white.se

+46 766 394 734

Praktiserande arkitekt i rollen som ansvarig arkitekt och tjänsteansvarig för specialbostäder.

Göran Lindahl

Styrelseledamot

Docent, Byggnadsdesign, Chalmers, styrelseledamot Seniorvärlden

Goran.Lindahl@chalmers.se

+46 708 85 11 14

 

Jessica Bergström

Styrelseledamot

 Projektutvecklare, Bovieran Norge

jessica@bomer.no

 

+47 907 14 010

 

 

Anton Bergqvist

Styrelseledamot

 Affärsansvarig, Sehlhall 

anton@sehlhall.se

 

+46 76 785 53 30

 

 

Kristen Broberg

Suppleant

Arkitekt, Liljewall

krbr@liljewall.se

 

+46 70 630 96 32

 

 

Ulf Spennare

Suppleant

VD, Bo Aktivt

ulf@boaktivt.se

 

+46 73 523 06 85

 

Valberedning

Markus Fellesson

Board Member

Docent

markus.fellesson@kau.se

+46 73 396 37 74

Markus är med i SeniorVärldens valberedning.

 

 

Revisor

Ingemar Rindstig

Revisor

Executive Director Real Estate at EY Nordic

ingemar.rindstig@se.ey.com

+46 70 524 33 00

Ingemars roll i SeniorVärlden är att vara föreningens revisor.

 

Petter Ahlström

Generalsekreterare

VD, CLA Sweden AB

+46 073 040 43 46

petter.ahlstrom@seniorvarlden.com

Ekon dr Petter Ahlström är föreningens Generalsekreterare. Generalsekreteraren leder föreningens kansli för styrelsens räkning. Härvidlag ligger även medlemskontakt och omvärldsbevakning.

Hedersmedlemmar

Ingmar Skoog

Hedersmedlem

Professor i psykiatri, Föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs Universitet

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

ingmar.skoog@neuro.gu.se 

 

Jan Paulsson

Hedersmedlem

Arkitekt, tekn dr, prof em.

jan.paulsson@2d-p.se

 

Kerstin Kärnekull

Hedersmedlem

 

kerstin@karnekull

 

Anders Wall

Hedersmedlem

 

 

 

Monica Berglund

Hedersmedlem

 

 

 

Barbro Westerholm

Hedersmedlem

 

Avisory Board

Jan Paulsson

Board Member

Arkitekt, Professor emeritus, hedersmedlem i SeniorVärlden.

 

 

Göran Lindahl

Board Member

Arkitekt, professor i arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers

Tekniska Högskola, styrelseledamot SeniorVärlden

 

Goran.Lindahl@chalmers.se

+46 708 85 11 14

 

 

Dan T. Sehlberg

Board Member 

VD Sehlhall Fastigheter, Entreprenör,  MBA Handelshögskolan Stockholm,  Guldmedlem SeniorVärlden.

Petter Ahlström

Board Member

VD CLA Sweden AB, Universitetslektor i lantmäteriteknik, inriktning samhällsbyggnad vid Högskolan Väst, Ekon.Dr, Generalsekreterare SeniorVärlden.

 

petter.ahlstrom@seniorvarlden.com

+46 073 040 43 46

Kerstin Kärnekull

Board Member

Mer information kommer…

 

kerstin@karnekull.se

 

Monica Berglund

Board Member

Mer information kommer…

 

epost@domän.se

 

Anders Wall

Board Member

Mer information kommer…

 

epost@domän.se

 

Börje Bjelke

Board Member, Ansvarig

Överläkare, Professor i Geriatrik vid Oslos Universitet. Med Dr., Ordförande SeniorVärlden, Ordförande Eugeria Foundation

 

borje.bjelke@gmail.com

 

Petra Sandberg

Board Member

Ansvarig och sammankallande

Specialist sjuksköterska Vård av äldre. 

 

petra.sandberg@seniorvarlden.com