Årets viktigaste händelser
i seniorernas tjänst

2021

2021-01-28, Frukostsemniarium/Webbinarium

Hur skapar vi trygga, moderna och innovativa bostäder för våra äldre?

Värd är Camanio

Idag står vi inför nya möjligheter och utmaningar med att integrera smart teknik i fastigheter. Hur kan 5G, smart belysning och genomtänkt planlösning skapa bättre förutsättningar för välbefinnande i hemmet?

Camanio och SeniorVärlden bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium. Tillsammans med våra panelgäster diskuterar vi hur välfärdsteknik och fastighetsteknik kan integreras, hur smart teknik kan underlätta vardagen för äldre och vilka digitala förutsättningar som krävs:

– Integration av välfärdsteknik och fastighetsteknik
– Digital infrastruktur och 5G
– Den digitala värdekedjan

2021-02-21, Seminarium/Webbinarium

Urval av goda exempel på skribenter i antologibokprojektet

Information kommer!

2021-03-21, Seminarium/Webbinarium

Ett spännande seminarium med Liljewall

Värd: Liljewall

Information kommer!

2020

2020-xx-xx

Rubrik

text

2019

2019-10-24

Bättre bostäder för äldre

Värd för seminariet: Vectura Fastigheter

Den 24 oktober genomfördes ett frukostseminarium på temat bättre bostäder för äldre. Vectura Fastigheter tillsammans med SeniorVärlden står bakom seminariet som hålls på Vecturas kontor på Arsenalsgatan i Stockholm.

Vad bygger det åldersvänliga samhället med dynamiska boendemiljöer för hela livet?

Hur kan näringslivet och forskningen samverka och skapa synergier som bidrar till ökad livskvalitet och bättre bostäder för äldre? Vi diskuterar innovativa lösningar och praktiska exempel på hållbara typbyggnader. Vi lyfter frågan kring SeniorVärlden ideell förening där vi genom ett långsiktigt partnerskap vill bidra till utvecklingen av det åldersvänliga samhället.

2019, Seniorvärlden på Almedalen

2019-06-30

SeniorVärlden i Almedalen 2019

Vi är med i Almedalen för att synas och utbyta erfarenheter. På vår Youtubekanal hittar du intressanta föreläsningar och intervjuer.

Petter Ahlström, CLA Sweden, grundare av SeniorVärlden.

2018

2018, Seniorvärlden på Almedalen

2018-06-01

SeniorVärlden på Almedalen 2018

Vår medverkan på Almedalen

Petter Ahlström, grundare av SeniorVärlden

2018, Seniorvärldskonferensen

2018-05-03

Seniorvärldskonferens 2018 Oslo

Med fokus på det friska åldrandet. Se alla föreläsningar på vår Youtube-kanal.

Petter Ahlström, grundare av SeniorVärldskonferensen

2017

2017, Seniorvärldskonferensen

2017-09-14

Seniorvärldskonferens 2017

Introduktion – Begreppen kring boende för äldre

Begreppsbildning, nomenklatur och goda exempel är temat för 2017 års SeniorVärldskonferens. Det handlar om att bestämma sig vad vi menar genom att ”sätta ner foten” och enas kring vilka begrepp som ska gälla i området. Det handlar även om att lyfta det som fungerar genom att lyfta fram goda och innovativa exempel på området. Det här arbetet pågår. Målet är att presentera resultatet på nästa års konferens och under Almedalsveckan Valåret 2018.

Petter Ahlström, CLA Sweden

Börje Bjelke, University of Oslo

Göran Lindahl, CVA Chalmers

 

 

2017-09-14

Trender och verklighet – hur lär vi från omvärlden?

Seniorvärldskonferensen 2017

I detta spår ges en omvärldsbevakning och diskuteras trender på området. Vad är det för verklighet vi möter och kan vi lära av andra marknader och länder på det här området?

Petter Ahlström, grundare av SeniorVärldskonferensen

2017-09-14

Konceptidéer och marknadsexempel i Sverige

Visst finns nya och innovativa konceptidéer och marknadsexempel också i Sverige. Vad har framgång på marknaden och är under utveckling på området just nu? I detta spår ges ett antal olika perspektiv och goda exempel på koncept speciellt utvecklade för målgruppen seniorer.

Sören Runsteen, Conara

Jesper Lundell, Bonum

Anna Thorsteinsdottir, Bostadsbolaget

Nils Eberil, Seniorgården

Petter Ahlström, CLA Sweden

2017-09-14

Arkitektur och design – hur uppfyller vi alla krav på service och kvalitet?

I denna session lyfts skapandets kraft fram. Vad är det som formar och underbygger ett attraktivt äldreliv utifrån perspektiven arkitektur och service design? 

Susanne Clase, White

Ola Nylander, CBA Chalmers

Markus Fellesson, Karlstad Universitet

2017-09-14

Forskning och människan – hur ger vi våra äldre bäst livskvalitet?

De allra flesta människor åldras och dör friska! Vad är det biologiska livslängden och hur kan äldrelivet optimeras för livskvalitet? Den här session lyfter de mänskliga aspekterna på äldrelivet. Aspekter med medicinska, socialantropologiska såväl som socioekonomiska utgångspunkter.

Ingmar Skoog, Göteborgs Universitet

Laura Fratiglioni, Karolinska Institutet

Börje Bjelke, University of Oslo

2017-09-14

Politikens roll för fler seniorboenden – behov och hinder

Politik handlar om att vilja och modet att förändra. Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort. Efterfrågan och betalningsviljan för bostäder och service är uttalat stor. Men vad är problemet? Varför händer det så lite konkret på området och vad kan politiken stötta i den utvecklingen?

 

 

2016

2016 Seniorvärldskonferensen

2016-04-20

Inledningsanförande 

Seniorvärldskonferensen 2016

Petter Ahlström, grundare av SeniorVärldskonferensen

2016-04-16

Åldersoptimering – perspektiv på en åldrande befolkning

Det FRISKA åldrandets myter kontra åldrandets förändring över tiden. Varför är det så svårt att förutse åldersförändringar? Åldrandets karraktär förändrar sig och vi vet bara hur åldrandet såg ut tidigare och hur det ser ut idag men inte hur morgondagens åldrande ser ut i generationer framöver.
Börje Bjelke, Professor Geriatrik- Universitetet i Oslo

2016-04-16

Efterfrågan – Hur ser individen på det seniora livet och det goda boendet

Hur ser individen på det seniora livet och det goda boendet. Med erfarenheter och värme beskrivs drivkrafter och efterfrågan.
Artur Ringart, Grundare- News55

2016-04-16

Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Utredningen ”Bostäder att bo kvar i” föreslår åtgärder som ger förutsättningar för seniorer att leva ett självständigt liv i gemenskap med andra. Fler bostäder som fungerar att åldras i frigör prisvärda alternativ för andra grupper.
Ulrika Hägred, Expert – Boverket

2016-04-16

Politikens vindar- Kungälvs kommun bygger för framtiden och dagens seniorer

Utmaningen kräver kommunalt mod, framtidstro och socialpolitisk innovation för livet i och mellan husen. Vi måste släppa taget politiskt och tydligt styra på mål, hastighet och leverans för att gå iland med såväl fler som rätt och blandade bostäder med en hållbar ekonomi.
Miguel Odhner, Kommunstyrelsens ordförande

2016-04-16

Paneldebatt

Förmiddagens talare och inbjuden panel diskuterar, kommenterar och debatterar

2016-04-16

Boendealternativ, inspirerade till positiv boendekarriär

Den som har resurser och möjligheter måste ta ansvar för sin hälsa och för att leva ett hälsosamt, aktivt och bra liv så länge som möjligt för egen räkning. Tore Borthen – VD, Norske Helsehus

Arkitekterna Ylva Andersson, Susanne Clase, Josefine Wikholm och Anna Öhlin från White belyser goda och innovativa exempel på boende för seniorer i Sverige och utomlands samt spanar in i framtiden i ett Pecha Kucha-inspirerat format.

Projekt Trygghetsbostäder i Rambergsstaden genomförs i dialog med lokalsamhället där tjänstemän och invånare medverkar och bidrar till lärdomar för byggherre och arkitekt. Inga Malmqvist biträdande professor, Chalmers & Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR.

2016-04-16

Privatekonomi och betalningsförmåga

3 presentationer belyser exempel som efterföljs av en diskussion

Boende för friska äldre borde vara en stor fråga men i Sverige diskuteras den knappast alls! Ingemar Rindstig, Chef EY Real Estate

Årsrika människors privatekonomi och betalningsförmåga ser mycket olika ut bl.a. beroende på tidigare tidigare yrkesliv. Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (L)

Det krävs nya grepp för informationsgivningen för att få igång rörligheten på bostadsmarknaden. En bra början är att visa större intresse och respekt för seniorer. Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet

2016-04-16

Boendepreferenser och betalningsvilja

3 presentationer belyser exempel som efterföljs av en diskussion

Nya idéer hur vi kan kombinera behovet av bostäder för många ensamhushåll och att ändå våra del i ett socialt sammanhang. Per-Henrik Hartmann, VD Familjebostäder i Göteborg.

Beskrivning av den ideala bostaden för äldre, baserat på vad de själva vill ha. Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB.

Resultat och perspektiv från undersökning 2015 av SPF Seniorerna medlemmarnas upplevda boendepreferenser och vilja att betala för organiserat boende integrerad med hög grad av service. Fredrik von Platen, arkitekt, SPF Seniorerna.

2016-04-16

Framtidens byggande, boende & ägarskap – byggemenskap

Kompetens, erfarenhet och nytänkande är nyckelord i utvecklingen av framtidens boende för seniorer. Det är dags att göra verklighet av alla visioner, behov och fina ord. Ola Serneke, VD- Serneke Group.

Bostäder och ägarformer förändras! Sabine Zippel, Prof. Dr. Ing. Architek, Hochschule 21 gGmbH.

Coopbau, eller byggemenskaper, är en betydande rörelse i Tyskland: grupper av människor som planerar och bygger sina flerfamiljshus tillsammans. Magdalena Forshamn, arkitekt TD – Folkstaden arkitekter.

2016-04-16

Karlskrona kommun – Sveriges ”Bästa äldres boende

2015 fick omvårdnadsboendet Handels-trädgården i Karlskrona pris under Almedalen av av PRO och Rikshem och är ett boende som tar hänsyn till de boendes alla behov och sinnen. Kommunens boende som alternativ till det organiserade egna seniorboendet eller när behoven av omsorg ökar.
Anna Bergström, Biträdande verksamhetschef, särskilt boende Äldreförvaltningen Karlskrona kommun.

2016-04-16

Karlskrona kommun – Sveriges ”Bästa äldres boende

2015 fick omvårdnadsboendet Handels-trädgården i Karlskrona pris under Almedalen av av PRO och Rikshem och är ett boende som tar hänsyn till de boendes alla behov och sinnen. Kommunens boende som alternativ till det organiserade egna seniorboendet eller när behoven av omsorg ökar.
Anna Bergström, Biträdande verksamhetschef, särskilt boende Äldreförvaltningen Karlskrona kommun.

2016-04-16

Hur vill seniorer bo? Hur skall vi komma dit?

Daniel Bernmar (V), Kommunalråd ansvarig för äldrefrågor, Göteborg

Ann Catrine Fogelgren (L), Biträdande kommunalråd, Göteborg

Berit Bölander, Förbundsordförande SKPF

Maria Appelskog, verksamhetschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun

Petter Ahlström, Grundare av SeniorVärldskonferensen, VD CLA Sweden

Dagens expertpanel
Ingemar Rindstig, EY Real Estate, Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (L), Göran Lindahl, Docent, Chalmers

2015

2015, Seniorvärldskonferensen

2015-04-21

Inledningsanförande

Andelen äldre i samhället ökar kraftigt. Det är en av vår samtidstids riktigt stora utmaningar. Vikten av en gemensam mötesplats för kunskap och idéutbyte på temat Åldrande bedöms vara mycket stor. Genom att lyfta frågan och involvera alla parter som det berörs önskar vi driva utvecklingen mot många nya och kreativa lösningar inom boende, service och livskvalitet riktade mot samhällets äldre.
Petter Ahlström, Arrangör

2015-04-21

Framtidssäkra välfärden

Vem tar notan när världen och Sverige åldras? Vad är det som händer i samhället nu när andelen äldre ökar i relation till övriga åldersgrupper i befolkningen. Hur påverkar den pågående utvecklingen oss andra, dvs. vi som inte går i ålderspension?
Jens Magnusson, Privatekonom SEB

2015-04-21

Ett åldrande Europa – EU perspektivet

Europa åldras och leder till stora utmaningar. Hur ser EU på den här utvecklingen? Vilka hot och möjligheter lyfts fram? Och vilken bild har övriga européer på Sverige kring frågan om boende och service riktade mot äldre?
Karin Landh, Europeiska kommissionens representation i Sverige

2015-04-21

Seniorernas boendeförväntningar

SPF Seniorerna företräder 270 000 av Sveriges seniorer. Vilka tankar diskuteras rörande medlemmarnas boendevillkor och ekonomiska förutsättningar att påverka och styr efterfrågan på boende, service och socialt innehåll?
Christina Rogestam, Ordförande SPF Seniorerna

2015-04-21

Den (nya) politiska inriktningen

Regeringens syn och den politiska inriktningen för främjandet av det goda boendet för seniorer och äldre. Vad är regeringens politik för äldreområdet och hur lyfts boendefrågan fram?
Åsa Regnér, Äldreminister (s), Regeringen

2015-04-21

Nog finns det mål och mening i vår färd

En betraktelse över livsvandringen under pensionärsåren. Presentationen behandlar de existentiella frågornas betydelse för livsmening och livskvalitet. Hur kan äldreboendet underlätta ett livsbejakande arbete med frågorna om mål och mening?
Sven Thidevall, Teologie doktor, Biskop i Svenska kyrkan

2015-04-21

Strategi, styrning och konkurrenskraft

Möjligheter och utmaningar i servicesektorn
Fredrik Nilsson, Professor Företagsekonomiska institutionen – Uppsala universitet

2015-04-21

Den kommunala organisationens möjligheter med en åldrande befolkning

Den demografiska utvecklingen skapar utmaningar för Sveriges landsting och regioner. Hur ska resurserna användas för att på bästa sätt behålla och utveckla välfärden samtidigt som människornas krav på en hög livskvalitet också ökar?
Håkan Sörman, VD – Sveriges Kommuner och Landsting

2015-04-21

Helheten som leveransstrategi

Hemsö ägs av svenska pensionssparare (3APfonen). Företaget är en av Europas största investerare inom äldreboende-området. Ta del av företagets erfarenheter från den tyska marknaden och vad vi kan lära i Sverige av deras perspektiv på äldres boende
Per Berggren, VD Hemsö

2015-04-21

Drivkrafter för fler äldrebostäder

Rikshem har som mål att bygga upp en rikstäckande allmännytta av bostäder riktade mot äldre. Varför ser företaget äldre som en så intressant målgrupp? Vad är drivkrafterna och hur ser hindren ut?
Ilija Batljan, Vice VD – Rikshem

2015-04-21

Ett amerikanskt perspektiv på en global utmaning med möjligheten att skapa något annorlunda

Regarding the Five Star Fun concept why the people-first model differentiates LeisureCare from their competitors, and
why their commitment to doing the right thing makes a positive impact on residents, staff, and greater community.
Brett Robinson, Executive Vice President – Leisure Care (USA)

2015-04-21

Intervju med Brett Robinson

Regarding the Five Star Fun concept why the people-first model differentiates LeisureCare from their competitors, and
why their commitment to doing the right thing makes a positive impact on residents, staff, and greater community.
Brett Robinson, Executive Vice President – Leisure Care (USA)

2015-04-22

Upplevelsens betydelse

Tjänstelogik, tjänsteutveckling och kundupplevelser: implikationer för boendet, servicen och omsorgen om äldre.
Bo Edvardsson, Professor & Vicerektor – Karlstad universitet

2015-04-22

The Dutch perspective of elderly housing

The Dutch context of elderly housing provides international examples of successful projects.ANA architects has researched future housing for elderly and developed interesting new housing concepts.
Jannie Vinke, Arkitekt och delägare – ANA architecten
Föredraget hålls på engelska

2015-04-22

Samhällsbyggnad

Allt fler äldre – utmaningar i bostadsförsörjningen

Utredningen om bostäder för äldre syftar till att underlätta för äldre personer på bostadsmarknaden och förbättra förutsättningarna för kommunerna att klara bostadsförsörjningen för de äldre.
Ulrika Hägred, Utredningssekreterare – Utredningen om bostäder för äldre

2015-04-22

Samhällsbyggnad

Skattesystemets betydelse – risker och möjligheter

Olika ingrediensers betydelser för äldres boende: Reavinstbeskattningen (s.k. flyttskatt), Ränteavdrag, Bostadsbidrag, Stöd för ny- och ombyggnation, Momsavdrag samt en betraktelse av Företagsskattekommitténs förslag med katastrofala effekter?
Ingemar Rindstig, Executive Director/Nordic MSL – Real Estate, EY

2015-04-22

Samhällsbyggnad

Ökad transparens genom tydligare klassificeringar och mer detaljerad benchmark

MSCI har tillsammans med några marknadens ledande aktörer tagit fram en gemensam definition av samhällsfastigheter. Varför är det viktigt och vad är analysen? Hur har det gått för Samhällsfastigheter under 2014? Vilken direktavkastning har dessa fastigheter och hur har värdeförändringen sett ut?
Pernilla Arnrud-Melin, Vice President, MSCI

2015-04-22

Samhällsbyggnad

Projektsamverkan som investeringsmodell – exemplet Tyskland

Ta del av Hemsös erfarenheter av att förvärva och utveckla fastigheter tillsammans med prioriterade operatörspartners på den tyska marknaden.
Jens Nagel, Fastighetschef Tyskland – HemsöTa del av Hemsös erfarenheter av att förvärva och utveckla fastigheter tillsammans med prioriterade operatörspartners på den tyska marknaden.
Jens Nagel, Fastighetschef Tyskland – Hemsö

2015-04-22

Samhällsbyggnad

Det offentliga fastighetsinnehavet och marknaden för samhällsfastigheter

Marknadens efterfrågan av s.k. samhällsfastigheter är mycket större än utbudet. Varför är den här fastighetstypen så eftertraktad, vilken är trenden och skiljer sig synsättet på hur fastigheterna betraktas mellan kommunerna?
Åsa Henninge, Analyschef – NAI Svefa

2015-04-22

Samhällsbyggnad

Nybyggnad – Trygghetsboende 2.0 i Hässleholm

Ta del av erfarenheterna från ett framgångsrikt och nydanande nybyggnationsprojekt avseende trygghetsboende i Hässleholm
Annelie Drackner,  Arkitekt SAR/ MSA – Bostadsansvarig på Tengboms Göteborgskontor
& Joakim Ollén, VD – KunskapsPorten

2015-04-22

Samhällsbyggnad

Nybyggnad – Trygghetsboende 2.0 i Hässleholm

Annelie Drackner,  Arkitekt SAR/ MSA – Bostadsansvarig på Tengboms Göteborgskontor
& Joakim Ollén, VD – KunskapsPorten

2015-04-22

Samhällsbyggnad

Ombyggnad – Från Servicehus till Trygghetsboende

Micasa Fastigheter är Sveriges största bostadsföretag inom boende för äldre. Företaget har varit ledande inom utvecklingen av området. Ta del av Micasas samlade projekterfarenheter av att omvandla servicehus till trygghetsboenden.
Patrik Emanuelsson, VD – Micasa

2015-04-22

Samhällsbyggnad

Bra bostäder – bättre liv

En gemensam satsning på att utveckla och sprida kunskap om boendealternativ som lockar äldre göteborgare. Ta del av strategier, erfarenheter och utmaningar.
Marianne Hermansson, Processledare för boendeutveckling – Senior Göteborg, Stadsledningskontoret

2015-04-22

Service

Seniorvalet – att flytta eller inte flytta det är frågan

Vad driver att flytta som äldre? Och varför ska seniorerna flytta och till vad? Vad är attraktivt boende för äldre?
Pernilla Kristoffersson, Initiativtagare Seniorval.se

2015-04-22

Service

Företeelsen Trygghetsboende

Vad är det som skapar efterfrågan på boenden riktade mot äldre? Intentionerna bakom införandet av modellen ”Trygghetsboende” på den svenska bostadsmarknaden.
Barbro Westerholm (fp), Riksdagsledamot

2015-04-22

Service

Kund- och servicekvalitet enligt Aleris

”Inom Aleris äldreomsorg strävar vi efter att utgå från det friska. Vi vill se och ta hand om människan bakom sjukdom, ålder och ohälsa.” Vad betyder det och vilka konsekvenser har debatten om vinster i välfärden fått för företagets långsiktiga arbete att förverkliga den inriktningen?
Anne-Marie Svensson, VD Aleris Omsorg

2015-04-22

Service

Diakonin som utgångspunkt för äldres boende, service och omsorg

Bräcke diakoni har bedrivit verksamhet inom området boende för äldre under lång tid. Ta del av deras erfarenheter av hur en uthållig verksamhet kan skapas inom ramen för en non-profit organisation.
Martin Ärnlöv, VD – Bräcke diakoni

2015-04-22

Service

Idealiteten som drivkraft

Föreningen Blomsterfonden har bedrivit verksamhet i snart 100 år. Föreningen erbjuder boende och service för sina medlemmar. Vad är det som lockar människor till verksamheten och hur möts efterfrågan?
Ulf Thörnevik, VD – Föreningen Blomsterfonden

2015-04-22

Service

Vad får seniorboendet kosta?

Frågan om seniorernas betalningsvilja och betalningsförmåga är ständigt aktuell. Hur ska boendets sociala innehåll organiseras, vad efterfrågas och vilken betalningsmodell fungerar bäst? Ta del av erfarenheterna från två trygghetsboenden i Umeå.
Nils-Eric Öquist, Styrelseordförande – Bäckbacka AB

2015-04-22

Service

Räcker pengarna

Pensionen och de tillgångar som sparats under de yrkesaktiva åren ska räcka till så mycket, men kommer pengarna att räcka? Ta del av PRO:s arbete inom området
Curt Persson, Ordförande PRO

2015-04-22

Innovation

Ethics, relationship and leadership

The presentation will focus on how the concepts of ethics, relationships and leadership and how they are interrelated in forming a care philosophy important for the atmosphere in elder care facilities.
Ingegerd Fagerberg, Professor – ESH

2015-04-22

Innovation

Innovation i ett internationellt perspektiv

Innovation och inspiration från utlandet: vad kan Sverige lära sig av Indien och Singapore?
Sofia Widén, ACCESS Health International

2015-04-22

Innovation

Boende för äldre – planering och användning

Vilka kvaliteter och brister har dagens boendeformer för äldre och vilka behov kommer framtida brukare att ha? Vid Centrum för Vårdens Arkitektur på Chalmers pågår forskning kring äldres boende med fokus på framtida lösningar.
Morgan Andersson, tekn Dr. Arkitekt SAR/MSA – Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur

2015-04-22

Innovation

Trygghetsboende i Rambergsstaden

White har tillsammans med byggföretaget FO Pettersson fått en markanvisning i stadsutvecklingsområdet Rambergsstaden i Göteborg för att uppföra ett trygghetsboende. I projektet utvecklas en metod där dialog och samverkan mellan alla involverade genom hela processen ska få ge avtryck. Projektet följs av två forskare genom medel från CMB och Göteborgs Stad.
Susanne Clase & Ylva Andersson, Arkitekter – White

2015-04-22

Innovation

Innovativ tjänstedesign för ökat värdeskapande i den byggda miljön

Presentationen kommer bland annat ta upp frågan hur innovativa kombinationer av tjänster kan skapa mervärden i och kring boendet.
Markus Fellesson, Docent Karlstad universitet

2015-04-22

Innovation

Livsstilsboende enligt Attendo

Attendo utvecklar och driver nya vårdboenden för äldre över hela Norden. Våra livsstilsboenden riktar sig till aktiva äldre som vill fortsätta ägna sig åt sina intressen även när de bor på ett vårdboende. Presentationen handlar om Attendos koncept; Utevistelse & Trädgård, Sport & Spa och Kultur & Nöje.
Henrik Borelius, VD Attendo

2015-04-22

Innovation

Behovet av NY teknik för att klara kvaliteten i framtidens äldreomsorg

Under åren 2007 – 2013 arbetade Hjälpmedelsinstitutet med en rad regeringsuppdrag. om teknik för äldre, välfärdsteknologi och boende för äldre. Men vad hände sedan? Har behoven minskat eller ökat? Hur ser läget ut i dag?
Claes Tjäder, Konsult

2015-04-22

Avslutning Seniorvärldskonferensen 2015

Paneldiskussion och sammanfattning 

Pernilla Arnrud-Melin, SvenErik Peterson, Jan Paulsson, Gunnar Hedlund – Moderatorer