Stipendier

Är du intresserad av att skriva en uppsats?

Du som student kan du söka SeniorVärldens stipendium genom att

skriva en uppsats på temat åldrande utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service och innovation.

Bästa studentarbetet

SeniorVärldskonferensen är ett forum för samhällsbyggnadsfrågor på temat åldrande utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service och innovation. 
Seniorvärlden delar ut stipendier för årets bästa studentuppsats på temat boende för äldre. Priset består av ett stipendium om 8 000 kr. Priset tilldelas uppsatsförfattaren i form av ett diplom och en prischeck.

Syftet med stipendiet är att stimulera till ökad spetskunskap, innovation och kreativ utveckling inom ämnesområdet boende för äldre. Huvudaktörerna bakom SeniorVärldskonferensen är C.L.A. Sweden AB, EY, FEI och Chalmers. Till övriga aktörer hör bl.a. Göteborgs Stad och Karlstads Universitet.

Vi har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och välkomnar därför från framförallt följande ämnes-områden: företagsekonomi, arkitektur, fastighetsekonomi, juridik, teknik, medicin, service management och omvårdnad. Uppsatser på olika nivåer är välkomna att ansöka:

  • Examensarbeten
  • C-uppsatser
  • D-uppsatser
  • Magisteruppsatser
  • Masteruppsatser

 

Bästa studentarbetet

Moa Wöhlecke och Karolina Svensson tilldelades årets bästa studentuppsats 2017 

 

Motiveringen löd:

Ett mycket komplext problemområde med en fältstudie. Mycket ambitiöst initiativ som bör upp-märksammas och stimuleras. Ett spännande initiativ som vi hoppas kan driva fram begreppsbildning och förtydligande av en viktig roll inom det seniora boendet och sociala samspelet människor emellan.”

 

Årets presentation

Lum aut laborest aspiendera num nonsecto molorio necatec uptatem sapiduc imposant vendae nullorit exeris volupta non es voluptati ame conectur atus experovit magnime verio. Que cori ut et harument ut eatustrum et aliti de nos solupta incipit hic te velluptam sit ut et alis et arum nus, te vero dolores cipsumet quibusciis etus as exerum eos accusa parum volectusda quo enditibus mo inctibus restentur, sunt labo. Nequae ium, officiati omnihiligeni sin repudanis eaque ex enimusc iatur, optaque eum sitis ant dem apidis nulluptaqui dolum vendiatur simus ent.