Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal E31” 

Beskrivning av samhällsfrågan:

Behovet av vård- och omsorgsbostäder ökar och liksom efterfrågan på seniorbostäder. Vi halkar efter med alla former av bra bostäder för äldre. Löser digitalisering, välfärdsteknik och AI något av dessa problem? Lösningen: En nationell handlingsplan för att frågan skall bli prioriterad i alla led?

Utökad information om evenemanget:

Behovet och efterfrågan av bostäder för seniorer och vård- och omsorgsbostäder ökar Sedan 1950 ser vi följande, antalet personer 65+ fördubblats, 85+ sju gånger fler, 100+ femtio gånger fler. Nuvarande samhällspolitiska struktur framtvingar långt kvarboende i ordinära bostäder som inte är lämpliga för sjuka och svaga! Hur kan vi få vi yngre äldre att planera för sin förlängda ålderdomsperiod? Kan flera olika typer bostäder med olika inriktning och servicenivå lösa en del av frågan? Eller, en dynamisk boendeform! Kan AI bidra till en kvarboendestrategi? Hur stimulerar vi investeringar i goda bostäder för alla olika boendekategorier? Ger det avkastning i form av hållbar välfärd och samhällsekonomi? Hur övervinner vi hindren gemensamt? Är bred enighet och kontinuitet över mandatperioderna en förutsättning för att demokrati och bostadspolitik kan samspela med bostadsindustrins tidsperspektiv? Lösningen: En nationell handlingsplan där staten, regioner, kommuner och civilsamhället samverkar

Medverkande:

Erik Slottner, Civil- och digitaliseringsminister
Martin Hellström, Rektor, Prof, Mälardalens Universitet
Petra Heideken Wågert, Prof, Mälardalens Universitet
Petter Hallenberg, Sehlhall
Daniel Öhman, Investeringschef, Stenvalvet
Ingemar Rindstig, Revisor, Global Fastighetsanalys AB
Börje Bjelke, ordf, SeniorVärlden
Susanne Clase, v.ord, Arkitekt, SeniorVärlden, White
Petter Ahlström, Moderator, SeniorVärlden