SeniorVärldens nya Generalsekreterare Monica Berglund har sedan mitten av 70-talet arbetat i äldreomsorgen i roller som vårdbiträde,
undersköterska, sjuksköterska och chef på olika nivåer. I 30 år var Monica direktör på Tre Stiftelser i Göteborg, som hade 350-400 platser på äldreboenden. Som SeniorVärldens Generalsekreterare kommer Monicas 45 års erfarenhet inom svensk äldreomsorg väl till pass när föreningen nu vill utvecklas och bjuda in fler aktörer till vårt nätverk.

Här berättar Monica Berglund mer om sig själv

45 år i svensk äldreomsorg – med samma mål

Jag har genomfört många stora projekt i form av ny- och ombyggnationer, verksamhets- och personalutveckling med ekonomin i balans. Målet har alltid varit detsamma, att skapa en värdebaserad verksamhet där människan får fortsätta leva hela livet ut, långt från traditionella äldreboenden där institutionens regler råder. Ett värdebaserat förhållningssätt höjer branschens och personalens status – en röd tråd genom mitt yrkesliv, är den salutogena teorin med fokus på hälsa och meningsfullhet, för medarbetare och för de äldre.

Mitt fokus har varit större än den egna verksamheten, jag anser att det krävs ett skifte i hela den svenska äldreomsorgen, därför fortsätter jag att bidra i den riktningen i mitt företag Banga Akademi. Jag har uppdrag i många kommuner och för olika arbetsgivare med föreläsningar, utbildning och coachning med syftet att införa en värdebaserad äldreomsorg/socialtjänst, där det hälsofrämjande förhållningsättet (salutogenes) är rådande. Målet är att gå från uppgiftsorientering till fokus på livet – att leva hela livet ut (inte förvaring). Jag har också en del uppdrag som moderator för olika konferensanordnare vilket jag tycker är utvecklande och lärorikt.

Jag har föreläst i hela landet men även internationellt framförallt i Japan, deltagit på många konferenser och skrivit flera böcker (planer finns på ny bok). Jag vill medverka till att skapa ett aktivt nätverk med än fler aktörer involverade – från näringslivet, kommuner, akademi och politik med syfte att främja samhällets utveckling för seniorer ur ett helhetsperspektiv. Vi står inför utmaningar som vi aldrig haft tidigare, allt fler äldre som lever allt längre. Frågan vi måste ställa är: Hur vill den äldre leva sitt fortsatta liv – och komma ihåg att det inte finns en lösning – vi är olika. Men även personalförsörjningen kommer att vara en framtidsfråga som vi inte kan separera seniorernas boende/liv.

Jag ser framemot uppdraget att axla rollen som generalsekreterare i SeniorVärlden!