SeniorVärldens utmärkelse ”Årets prestation” delas ut till en person eller organisation som gjort värdefulla insatser på temat åldrandets konsekvenser utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service, innovation och hälsa. Syftet är att understödja forskning, samverkan och engagemang samt sprida kunskap som främjar samhällets utveckling för seniorers välbefinnande, livskvalitet och glädje i livet.

Liberta Mehmedi, Årets prestation 2022

Motivering. Liberta har under flera år visat ett brinnande intresse för seniorer och de möjligheter och utmaningar som livsfasen innebär för våra medmänniskor. Det är en utmaning att bryta den förutfattade myten att åldrande är detsamma som sjuklighet och ett naturligt tillstånd, vilket därmed ger en felaktig norm för åldrande. Liberta har genom sitt arbete som hälsocoach visat, på ett flertal äldre medmänniskor, att optimering av en individs livssituation ger en dramatisk förbättring av livskvalité och funktionsnivå. De parametrar som framträder i Libertas tillnärmning är fysisk aktivitet, förstärkt av hennes egen entusiasm och personliga engagemang. Dessa två faktorer baserar sig på vetenskapliga fakta om fysisk aktivitet och kombination av medkänsla, empati och engagemang. Liberta har tagit denna kunskap och omformat det till en praktisk handlingsplan och visat att det fungerar, här och nu, bland våra medmänniskor i vardagen. Vi hoppas att detta erkännande av Libertas prestationer skall tjäna som stimulans till fortsatt arbete och utveckling av Seniorers livskvalité och funktionsnivå.”

Lina Zakrisson, Årets prestation 2023

Motivering. Lina Zakrisson är samhällsplanerare och nationalekonom samt vidareutbildad coach enligt ICF. Hon har jobbat med analys, strategi och affärsutveckling för både bostadsbolag och kommersiella fastighetsbolag. Hon har fördjupat sig i social hållbarhet och startade 2019 Ensamhetsrevolutionen för att minska ensamheten. Under 2023 publicerade hon boken ”Grannskapsrevolutionen – Hur du skaffar dig ett härligt grannskap och lever ett rikt liv där du bor”. På ett lättläst sätt tar hon sig an ett av vår tids stora samhällsproblem, ofrivillig ensamhet, och vad vi själva kan göra för att bidra till större mått av gemenskap och meningsfull grannskapsrelation. Hon ger en bakgrund till begreppet ensamhet men framför allt handfasta tips och råd hur vi kan bryta denna. Hon uppmanar läsarna att skapa sin egen grannskapsstrategi och ger 31 tips för ett härligare grannskap. Hon har inte bara skrivit boken utan hjälper bostadsföretag att implementera råden i sina projekt, vilket gör att dessa inte stannar i bokhyllan utan blir omsatta i verklig handling.”

Pristagarna offentliggjordes under SeniorVärldens strategidag och både Liberta och Lina deltog på länk.