Ämne: Äldre, Byggande

Arrangör: SeniorVärlden

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal E35”

Beskrivning av samhällsfrågan:

Ofrivillig ensamhet bland 300 000 människor i Sverige, varav de flesta är äldre, kan leda till ohälsa och otrygghet. Hur kan vi skapa bra seniorboenden som bryter ensamheten, ökar säkerheten, skapar meningsfullhet i tillvaron, bättre hälsa och ett längre liv? Vad säger forskningen?

Utökad information om evenemanget:

SeniorVärlden ideell förening är ett nätverk på temat åldrandets konsekvenser utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service, innovation och hälsa som driver debatt, understödjer och skapar kunskap som främjar samhällets utveckling för seniorers välbefinnande, livskvalitet och glädje i livet. I vår antologi återfinns goda exempel på seniorboenden och trygghetsboenden. Goda exempel på bra bostäder för seniorer speglas i ett antal artiklar från forskare från lärosäten i Sverige och Norge. Ämnen som behandlas är bl.a. myter om äldre, arkitektur, fysisk infrastruktur, social hållbarhet, ofrivillig ensamhet, nutrition, hälsa och träning, ekonomi m.m. Genom detta möte mellan forskning, politik och näringsliv skapas en trippel helixansats för att belysa frågan och ge råd hur validerad kunskap om åldrandeprocessen kan omsättas i byggnation och organisation. Hur kan vi implementera kunskapen i verkliga projekt? Hur kan olika aktörer samverka för att nå dessa positiva effekter?

Medverkande:

Martin Hellström, Rektor, Professor, Mälardalens Universitet
Petra Heideken Wågert, Professor, Mälardalens Universitet
Anton Bergkvist, Sehlhall
Lina Zakrisson, Grundare, Ensamhetsrevolutionen
Börje Bjelke, Ordf, SeniorVärlden
Susanne Clase, V. Ord, Arkitekt, SeniorVärlden,White
Petter Ahlström, Generalsekreterare och Moderator, SeniorVärlden

Evenemangsinformation:

Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
Event ID: 68429
Språk: Svenska
Förtäring: Ja