Ämne: Äldre, Byggande

Arrangör: SeniorVärlden

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal E35”

Beskrivning av samhällsfrågan:

Tekniken som vi tidigare trodde var science fiction börjar nu bli verklighet. Hur påverkar det seniorbostäder samt vård- och omsorgsboenden? Hur kan tjänstedesign och service komplettera den fysiska miljön i bostaden? Kan vi samtidigt uppnå en god livskvalitet och samhällsvinst?

Utökad information om evenemanget:

Med sensorer kan man i realtid få upplysningar om hälsotillstånd, om en person har ramlat eller om allt är lugn. Ändå dröjer implementering, på grund av fördomar och hinder på vägen. Frågor rörande integritet och driftsäkerhet är faktorer som hindrar att nya tekniska landvinningar omsätts i praktiken. Var skall den mänskliga kontakten träda in och evaluera sensorernas larmsignaler? Hur kommer AI-tekniken att påverka vård- och omsorgsboenden? Problemet är inte att tekniken i sig inte fungerar utan att problemlösningen är enklare än den tekniska lösningen. Kravställningar för den byggda miljön med överblickbarhet över enheter ger idag inte utrymme för variationer som t ex anpassning till olika tomters optimala förutsättningar eller enheter som utformas utan långa korridorer för att minska institutionskänslan. Har vi inlåsningseffekter på grund av icke anpassade regelverk? Okunskap om det friska åldrandet och dess premisser hämmar utvecklingen av dynamiska bra bostäder för seniorer!

Medverkande:

Elisabet Lann, Kommunalråd, Göteborgs Stad
Martin Hellström, Rektor Professor, Mälardalens Universitet
Petra Heideken Wågert, Professor, Mälardalens Universitet
Anton Bergkvist, Sehlhall
Hanna Morichetto, Arkitekt, Vice VD, Liljewall arkitekter
Ingemar Rindstig, Revisor, Global Fastighetsanalys AB
Börje Bjelke, Ordf, SeniorVärlden
Susanne Clase, V. Ordf, Arkitekt, SeniorVärlden, White
Petter Ahlström, Generalsekreterare och Moderator, SeniorVärlden

Evenemangsinformation:

Evenemangstyp: Workshop
Event ID: 68430
Språk: Svenska
Förtäring: Ja