SeniorVärlden Träffade Erik Elverö, politiskt sakkunnig hos infrastruktur- och bostadsminstern, och diskuterade strategier

Idag träffade SeniorVärlden Erik Elverö, politiskt sakkunnig hos infrastruktur- och bostadsminstern, och diskuterade strategier för att tillskapa fler bostäder för seniorer. Utbudet av bostäder för seniorer är lågt i förhållande till utbudet. 

Vi ser ett akut behov av fler bostäder för seniorer bl.a för att få igång flyttkedjorna runt om i landet.  Flyttkedjorna kan bidra till att fler och billigare bostäder frigörs för andra grupper i samhället. 

Vilka strategier ser du för att tillskapa bra bostäder för seniorer? Hör av dig till oss om du vill diskutera vad just du kan bidra med i vårt arbete!

Vill du läsa vår antologi – Bra bostäder för seniorer kan du beställa den här Svensk Byggtjänsts bokhandel (byggtjanst.se)