Eirhem är ett fastighetsbolag med helhjärtat fokus på att bygga, förvalta och långsiktigt äga samhällsfastigheter. Affärsidén är att skapa nya långsiktigt hållbara samhällsfastigheter med låga driftkostnader med hyresgästen i fokus. Målet är att ha de nöjdaste kunderna, de mest välskötta fastigheterna och uppfattas som ett fastighetsbolag som är med och leder samhällsutvecklingen.